Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18:04 - 18/06/2020

Tin và ảnh về kết quả Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện.

Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng ủy xã Hạ Trạch khóa XXIV ra mắt Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HẠ TRẠCH LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025 (Phần kết quả Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Tiến Sỹ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch, thay mặt lãnh đạo huyện và các đồng chí trong tổ chỉ đạo đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hạ Trạch đã đạt được. Cụ thể, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động đúng hướng, chuyển đổi cây trồng, con nuôi bước đầu có một số mô hình trang trại làm ăn có hiệu quả. Trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, chăn nuôi vẫn duy trì và phát triển. Sau sự cố môi trường biển, nuôi trồng thủy sản đã phục hồi. Dịch vụ, thương mại, ngành nghề nông thôn được phát triển tương đối đa dạng. Văn hóa – xã hội tiếp tục khẳng định là điểm nổi bật trong quá trình phát triển của địa phương. Đảng bộ đã phát huy truyền thống văn hóa, giáo dục, từ đó huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vào việc phát triển chính trị của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia đã được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, vai trò của người dân được phát huy một cách toàn diện, xã đã về đích Nông thôn mới năm 2016, sớm hơn so với nhiều xã có hoàn cảnh tương tự.

Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua: Chỉ đạo trên một số lĩnh vực chưa quyết liệt nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, trong đó có một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, manh mún, chưa có mô hình hợp tác để liên kết sản xuất. Công tác quản lý tài nguyên có lúc còn buông lỏng, để xảy ra sai phạm. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu kiện kéo dài, cải cách hành chính còn chậm so với yêu cầu phát triển của địa phương, chỉ số cải cách hành chính thấp so với các địa phương trong huyện.

Về phương hướng nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy đồng tình cao với quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, từng bước xây dựng Hạ Trạch đạt xã nông thôn mới nâng cao” và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà báo cáo chính trị đã xác định. Tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy định hướng thêm một số vấn đề: Trước hết Đảng bộ phải luôn xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt để triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện tốt công tác cán bộ, phải thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đảm bảo dân chủ trong lãnh đạo, trong sinh hoạt, nêu cao nguyên tắc phê bình, tự phê bình của người cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 4, khóa XI và khóa XII. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, kịp thời chấn chỉnh cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, giảm sút uy tín, đạo đức, lối sống, kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên sai phạm. Đồng thời Đảng bộ phải chú trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, của UBND xã nhằm giúp Đảng bộ chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Huyện Đảng bộ sắp tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu tất cả đại biểu của Đại hội Đảng bộ phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có năng lực, trình độ để có tiếng nói góp phần vào sự thành công của Đại hội, đồng thời phải biết tiếp thu tinh thần của Đại hội để về truyền đạt lại cho Đảng bộ và nhân dân xã nhà. Đồng chí hy vọng, với truyền thống quê hương, chúc Đảng bộ và nhân dân xã Hạ Trạch phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết vươn lên để hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đã đề ra.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, sau gần hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu chọn được những đảng viên xuất sắc, những người đủ đức, đủ tài vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Hạ Trạch, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Quang Nho được BCH khóa XXIV bầu tái giữ chức Bí thư Đảng ủy, 02 Phó Bí thư là đồng chí Nguyễn Văn Duy và đồng chí Lưu Bá Lâm. Đại hội cũng đã bầu ra được 7 đồng chí đi dự Đại hội Huyện Đảng bộ sắp tới.

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản
Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch
Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020
Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng
Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Video clip