Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

18:36 - 11/04/2013

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Hà Nội tính đến ngày 10/4/2013. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban liên lạc để cập nhật tiếp.

TM/Ban Liên lạc Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Nguyễn Văn Lợi

Tác giả : Nguyễn Danh Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng
Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội
Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Video clip