Danh sách các liệt sỹ Hạ Trạch

12:24 - 05/09/2013

Danh sách và thông tin mới nhất về các liệt sỹ Hạ Trạch chuẩn bị khắc lên nhà bia tưởng niệm

 

Kính gửi: toàn thể bà con, thân nhân các liệt sỹ!

 

Trong thời gian qua UBND xã Hạ Trạch đã thông báo rộng rải cho toàn thể bà con và thân nhân các liệt sỹ được biết về những thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; ngày tháng năm hi sinh; thân nhân thờ cúng;...đến thời điểm này UBND xã đã nhận được nhiều thông tin từ thân nhân của các liệt sỹ, xin trân trọng cảm ơn bà con rất nhiều.
 
Sau một thời gian cập nhật và sữa đổi đến thời điểm này (03/9/2013) UBND xã Hạ Trạch đã có danh sách liệt sỹ bao gồm 214 liệt sỹ gồm các thông tin (Một số liệt sỹ được thân nhân thờ cúng chuyển đi theo gia đình nên vẩn còn thiếu thông tin). UBND xã xin thông báo một lần nữa cho toàn thể thân nhân và bà con được biết, nếu ai có điều chỉnh lần cuối thì thông tin về UBND xã Hạ Trạch để được chỉnh sữa. Sau thời gian 10 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có điều chỉnh gì thì UBND xã sẽ chốt danh sách và gửi cho UBND huyện Bố Trạch để chuẩn bị khắc tên các liệt sỹ trên nhà bia tưởng niệm.
 
 
 
Tác giả : UBND xã Hạ Trạch

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp lại ân nhân
Ba ngày cho một trận đánh lịch sử
Liệt sỹ Lê Hải Đức
Cuộc gặp gỡ muộn màng
Thiếu tướng Lưu Bá Xảo

Video clip