Danh sách các thương binh và bệnh binh xã Hạ Trạch

07:08 - 25/07/2012

Danh sách các thương binh và bệnh binh Xã Hạ Trạch đến ngày 20 tháng 7 năm 2012 do UBND xã cung cấp

.

Tác giả : UBND xã Hạ Trạch

Bình luận

Bài viết liên quan

Liệt sỹ Lê Hải Đức
Cuộc gặp gỡ muộn màng
Thiếu tướng Lưu Bá Xảo
Trung tướng Lê Văn Tri - vị tướng tài thời trận mạc
Thăm Thiếu tướng Lưu Dương

Video clip