Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022

19:03 - 20/07/2022

Danh sách tập thể và cá nhân dâng hương tại Đình làng Cao Lao Hạ tại ngày lễ cúng Thành Hoàng Làng ngày 14/7/2022 (nhằm ngày 16/6/Âm lịch).

Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng
Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ
Tổng thu tiền công đức ngày cúng Thành Hoàng làng
Hoàn thành cổng cửa Đình và nhà bia tưởng niệm
Thơ mừng Lễ cúng tế Thành Hoàng Làng

Video clip