Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng

19:32 - 01/10/2019

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2019 do anh Lê Chiêu Thắng tập hợp (danh sách đang tiếp tục cập nhật)

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng

 

1. Lê Hoàng - 31 Ng Chí Diễu - An Hải Bắc - Sơn Trà 0946539864.

2. Nguyễn Xuân Hải - Hòa Minh - Liên Chiểu 0914441511.

3. Lê Chiến Thắng - 34 An Hải 3 - An Hải Bắc - Sơn Trà 0914620969.

4. Nguyễn Ngọc Dĩnh - Trần Khất Chân - Mân Thái - Sơn Trà 0982593895.

5. Lê Quang Chuẩn - Hòa Phát - Cẩm Lệ 0935616112.

6. Lê Thị Thanh - Võ Duy Ninh - Thọ Quang - Sơn Trà 0905737224.

7. Nguyễn Thị Thương - Thái Phiên - Phước Ninh - Hải Châu 0977187130.

8. Lưu Thị Lan - An Hải 18 - An Hải Bắc - Sơn Trà 0949175942.

9. Lưu Thị Thanh - Chung Cư - Mân Thái - Sơn Trà 0986013933.

10. Lê Chiêu Quyết - Võ Duy Ninh - Thọ Quang - Sơn Trà 0989568314.

11. Nguyễn Thị Ái Trí - Thọ Quang - Sơn Trà 0934800944.

12. Nguyễn Thu Hà - Thọ Quang - Sơn Trà 0399212759.

13. Nguyễn Thị Nga - An Hải Đông - Sơn Trà 0905242965.

14. Nguyễn Văn Huân - Phạm Cự Lượng - An Hải Đông - Sơn Trà 0973311006.

15. Lê Chiêu Huê - Trần Bình Trọng - Hải Châu 2 - Hải Châu 0974595651.

16. Lưu Th Thanh Thủy - Hòa Cường - Hải Châu 0385234907.

17. Lê Quang Thủy - Ông Ích Khiêm - Thanh Bình - Hải Châu 0977506333.

18. Lê Thanh Hải - Nguyễn Thanh Hãn - Hòa Thuận Tây - Hải Châu 0913407097.

19. Lê Chiêu Trình - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu 0982275959.

20. Nguyễn Đăng Tâm - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu 0989931745.

21. Nguyễn Thị Hiền - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu 0983430227.

22. Nguyễn Văn Nhân - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu 0977261856.

23. Lưu Trọng Chung - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu 0972749473.

24. Nguyễn Linh - Hòa An - Liên Chiểu 0916829624.

25. Lưu Minh Thông - 402 Lê Thạch - Hòa An - Liên Chiểu 0919618905.

26. Nguyễn Văn Hải - Hòa An - Liên Chiểu 0919522800.

27. Lê Chiêu Chính - Hòa An - Liên Chiểu 0989294708.

28. Lưu Văn Hải - Hòa Minh - Liên Chiểu 0982567812.

29. Lưu Văn Hưng - Hòa Minh - Liên Chiểu 0985292629.

30. Lê Quang Hòa - Hoà Minh - Liên Chiểu

31. Lê Thị Thành - Bùi Chát - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu 0901955508.

32. Lê Văn Long - Lê Trọng Tấn - Hòa Phát - Cẩm Lệ 0968062128.

33. Nguyễn Xuân Hoàng - Hòa An - Hòa Phát - Cẩm Lệ 0982959261.

34. Phan Thị Hường - Bắc Mỹ An - Ngũ Hành Sơn 0911640228

35. Lưu Trọng Cường - Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn 0988798777.

36. Lưu Ngọc Huyền - Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn 0942434318.

37. Lưu Văn Tính - Bắc Mỹ An - Ngũ Hành Sơn 0978481790.

38. Lê Thuận - Bắc Mỹ An- Ngũ Hành Sơn 0977057475

39. Lưu Cao Nguyên - Bộ đội V3 HQ 0988781176.

40. Lưu Sơn - Bộ đội V3 HQ 0973026369.

41. Lê Văn Ba - Bộ đội QK5 0987926158.

42. Nguyễn Hữu Tân - Bộ đội fKQ372 0339265338.

 

Tác giả : Thắng Lê

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội
Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Video clip