Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

22:22 - 20/02/2014

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Quảng Trị tính đến 15/2/2014. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban liên lạc để cập nhật tiếp.

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

.

Tác giả : Lê Thị Mận

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng
Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội
Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Video clip