Đi họ đầu năm Nhâm Dần 2022

07:31 - 20/02/2022

Video ghi lại cảnh đi Họ đầu năm tại họ Lưu Văn (Lưu Làng) làng Cao Lao Hạ do anh Lưu Thái Hà thực hiện

Đi họ đầu năm Nhâm Dần 2022

 

Kính mời bà con xem tại đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

 

Hoặc tại đây

 

https://www.youtube.com/watch?v=IxoTeV5ffCQ

 

Tác giả : Lưu Thái Hà

Bình luận

Bài viết liên quan

Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip