Đình làng tôi

19:32 - 20/07/2012

Thơ của thầy giáo Nguyễn Ngọc Khương nhân dịp thầy về thăm quê tết thanh minh năm 2012

 

 

Quê tôi linh lắm đình làng

Chiến tranh bom dội nát tan thửơ nào

Thành Hoàng hồn vía bay cao

Tôi đi qua cổng như cào ruột gan

 

Đất lành sinh những con ngoan

Chung tay xây lại “kỳ quan” quê nhà

Tôi về làng Hạ nắng loà

Như mơ, như thực, nguy nga mái đình

 

Trời xanh rồng phượng uốn mình

Cờ giăng, trống dậy rập rình hội xuân…

Vọng hồn quê tiếng chiêng ngân

Rưng rưng tôi đứng chôn chân cổng đình

 Hạ Trạch thanh minh 2012

Tác giả : Nguyễn Ngọc Khương

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022
Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng
Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ
Tổng thu tiền công đức ngày cúng Thành Hoàng làng
Hoàn thành cổng cửa Đình và nhà bia tưởng niệm

Video clip