Định nghĩa màu tím oải hương?

08:05 - 10/09/2021

Thơ bằng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt của cháu Phan Anh Bảo Ngân, 10 tuổi, con gái Tiến sỹ Phan Hồng Minh

Định nghĩa màu tím oải hương?

Cháu Bảo Ngân và bố 

Tác giả : Phan Anh Bảo Ngân

Bình luận

Bài viết liên quan

Cháu Lưu Thanh Nhã đạt 7,5 điểm IELTS
Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest
Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest
Cháu Trương Quang Hưng tham dự English Festival Contest
Cháu Lê Phan Thái Dương tham dự English Festival Contest

Video clip