Đường Bạn

09:03 - 22/06/2020

Video toàn cảnh đường Bạn của làng Cao Lao Hạ hè năm 2020 của anh Lưu Thái Hà

Đường Bạn

Kính mời xem tại đường dẫn sau

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=S63UjbOc5lE&fbclid=IwAR0SSTcSsBz28X_x5CaBE1Y2kNNAd2Zd6Vyv9bbGLphrfFVXtwc915VrQJ0

Tác giả : Lưu Thái Hà

Bình luận

Bài viết liên quan

Ca khúc Tâm tình với sông Gianh
Cụ bà Lưu Thị Xuân đọc thơ
Nhớ ngày hội khóa ở thành Vinh
Làng Hạ nhìn từ sông Gianh
Sông Gianh thương nhớ

Video clip