Đường về làng Hạ hôm nay

01:24 - 25/09/2016

Những hình ảnh về nâng cấp đường Quan làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

.

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Những mẩu chuyện nhà nông
Làng Cao Lao Hạ quê mình
Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường
Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ
Rác và thu gom rác hiện tại

Video clip