Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

07:57 - 03/12/2020

Hội đồng gia tộc họ Lê Văn trân trọng kính mời con, cháu, chắt, nội ngoại trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài về dự Lễ khánh thành nhà thờ Họ.

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

Được sự đồng lòng, chung sức của tất cả con, cháu, chắt, nội ngoại, sau một thời gian thi công, công trình nhà thờ Họ Lê Văn, làng Cao Lao Hạ đã hoàn thành.

 Trân trọng kính mời con, cháu, chắt, nội ngoại của Họ Lê Văn trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài về dự lễ khánh thành nhà thờ Họ.

 Thời gian, địa điểm, chương trình buổi lễ như trọng giấy mời dưới đây

 Thay mặt Hội đồng gia tộc

Trưởng họ

 

 Lê Văn Búa

Tác giả : Lê Văn Búa

Bình luận

Bài viết liên quan

Cảm nghĩ tình thâm
Thư cảm ơn
Diễn văn khánh thành trùng tu nhà thờ tổ họ Lê Văn
Tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan
Họ Lưu cuối nguồn sông Linh giang

Video clip