Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ

18:02 - 05/04/2019

Hội đồng gia tộc họ Lưu Quan trân trọng kính mời con, cháu, chắt, nội ngoại trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài về dự Lễ khánh thành nhà thờ Họ.

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ

 

Được sự đồng lòng, chung sức của tất cả con, cháu, chắt, nội ngoại, sau gần một năm thi công, công trình nhà thờ Họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ đã hoàn thành.

Trân trọng kính mời con, cháu, chắt, nội ngoại của Họ Lưu Quan trên mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài về dự lễ khánh thành nhà thờ Họ.

Thời gian, địa điểm, chương trình buổi lễ như trọng giấy mời dưới đây

Thay mặt Hội đồng gia tộc

Trưởng họ

 (Đã ký)

 Lưu Văn Sơn

 

Tác giả : Lưu Văn Sơn

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip