Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn

14:49 - 24/11/2022

Thư của Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ mời toàn thể con cháu nội, ngoại, dâu, rể về dự lễ khánh thành nhà thờ Họ

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn

Tác giả : Nguyễn Văn Huê

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip