Giấy mời khánh thành họ Lê Quang

19:05 - 30/08/2016

Thư mời dự lễ khánh thành họ Lê Quang làng Cao Lao Hạ

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Tác giả : Lê Quang Kính

Bình luận

Bài viết liên quan

Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ
Danh sách họ Lưu Quan ở Hà Nội
Họ Lưu Quan ở Hà Nội gặp mặt đầu năm Tân Sửu
Họ Lưu Quan tại Thành phố Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu – 2021
Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Video clip