Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

20:58 - 28/03/2021

Bài nghiên cứu của anh Nguyễn Chung Quý đăng trên bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình xuân Tân Sửu 2021 

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng
Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch
Cần cải tạo hệ thống cấp nước ngọt cho nhân dân Hạ Trạch
Phát triển kinh tế xã Hạ Trạch
Quê hương đổi mới

Video clip