Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

20:58 - 28/03/2021

Bài nghiên cứu của anh Nguyễn Chung Quý đăng trên bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình xuân Tân Sửu 2021 

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Quê hương đổi mới
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (Phần 16)
Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (Phần 15)
Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Video clip