Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

20:58 - 28/03/2021

Bài nghiên cứu của anh Nguyễn Chung Quý đăng trên bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình xuân Tân Sửu 2021 

Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường
Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ
Rác và thu gom rác hiện tại
Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản
Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch

Video clip