Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

06:59 - 02/01/2022

Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội của quê hương Hạ Trạch năm 2021

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

1. Sản lượng lương thực đạt 2.690 tấn, bằng 107,6% so với năm 2020

2. Đàn trâu, bò, gia cầm, thủy sản tương đương và vượt năm 2020.

3. Các tiêu chí về nông thôn mới được giữ vững và phát triển

4. Giáo dục nằm trong tốp đầu của thống giáo dục phổ thông huyện Bố Trạch

5. Có 1.062 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,7% số hộ

6. Có 8 trong 9 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa.

7. Số hộ nghèo còn 17 giảm 2 hộ so với năm 2000

8. Số hộ cận nghèo còn 28 hộ, giảm 5 hộ so với năm 2000

9. Tỷ lệ tiêm chủng Vắc xin Covid – 19 của đối tượng được tiêm đạt 98,8%.

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Khu dân cư Thôn 3 dự thi tuyến đường nông thôn mới
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao
Những mẩu chuyện nhà nông
Làng Cao Lao Hạ quê mình
Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường

Video clip