Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

06:59 - 02/01/2022

Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội của quê hương Hạ Trạch năm 2021

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

1. Sản lượng lương thực đạt 2.690 tấn, bằng 107,6% so với năm 2020

2. Đàn trâu, bò, gia cầm, thủy sản tương đương và vượt năm 2020.

3. Các tiêu chí về nông thôn mới được giữ vững và phát triển

4. Giáo dục nằm trong tốp đầu của thống giáo dục phổ thông huyện Bố Trạch

5. Có 1.062 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,7% số hộ

6. Có 8 trong 9 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa.

7. Số hộ nghèo còn 17 giảm 2 hộ so với năm 2000

8. Số hộ cận nghèo còn 28 hộ, giảm 5 hộ so với năm 2000

9. Tỷ lệ tiêm chủng Vắc xin Covid – 19 của đối tượng được tiêm đạt 98,8%.

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường
Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ
Rác và thu gom rác hiện tại
Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch
Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020

Video clip