Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

06:28 - 01/03/2023

Video của anh Trương Đệ thực hiện vào dịp Tết Quý Mão năm 2023 về hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

Vui lòng tại đường dẫn dưới đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

hoặc

 

https://www.youtube.com/watch?v=hckZ5-9pUCY&t=29s

 

Tác giả : Trương Đệ

Bình luận

Bài viết liên quan

Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm
Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn

Video clip