Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

06:28 - 01/03/2023

Video của anh Trương Đệ thực hiện vào dịp Tết Quý Mão năm 2023 về hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

Vui lòng tại đường dẫn dưới đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

hoặc

 

https://www.youtube.com/watch?v=hckZ5-9pUCY&t=29s

 

Tác giả : Trương Đệ

Bình luận

Bài viết liên quan

Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh

Video clip