Hình ảnh quê hương

08:10 - 23/08/2021

Quê hương Hạ Trạch qua những bức ảnh chụp từ trên cao của anh Nguyễn Thắng

Hình ảnh quê hương

 

 

Tác giả : Nguyễn Thắng

Bình luận

Bài viết liên quan

Sự thay đổi của một số nhà thờ họ sau 10 năm
Cùng sông núi ghi ơn
Thương về Hà Tĩnh
Thành lồi Cao Lao Hạ
Ông già Haiku lang thang giọt mưa thu

Video clip