Họ Nguyễn Xuân, làng Cao Lao Hạ xây lại nhà thờ họ

07:47 - 10/04/2019

Tin về họ Nguyễn Xuân do ông Nguyễn Xuân Nghi làm trưởng họ khởi công xây lại nhà thờ họ

Họ Nguyễn Xuân, làng Cao Lao Hạ xây lại nhà thờ họ

Ngày 11/3/2019, họ Nguyễn Xuân, làng Cao Lao Hạ do ông Nguyễn Xuân Nghi làm trưởng họ đã khởi công xây lại nhà thờ họ. Họ tộc xin thông báo cho con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, công tác khắp mọi miền đất nước và nước ngoài được biết.

Họ tộc mong con cháu cùng nhau đóng góp tinh thần, vật chất để nhà thờ Họ sớm hoàn thành như ý nguyện của con cháu mấy lâu nay.

 Mọi thông tin đóng góp liên hệ với anh Nguyễn Xuân Hòa;  Điện thoại 0913249715.

Dưới đây là một số hình ảnh

 

Ngày khởi công 11 tháng 3

 

Hiện trạng đến ngày 23 tháng 3

Chuẩn bị đổ trần ngày 5 tháng 4 

Kính mời bà con xem video chuẩn bị đổ trần tại đường dẫn dưới đây

https://www.facebook.com/hoa.xuan.73997861/videos/pcb.853070621722126/853069368388918/?type=3&theater

Tác giả : Nguyễn Xuân Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip