Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình

08:46 - 04/07/2020

Thông báo về việc hoàn thành về cơ bản công trình tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình

 

Công trình tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ được triển khai vào ngày 10/8/2019.

Theo dự trù ban đầu thì tổng kinh phí thực hiện công trình là 223.800.000 (hai trăm hai ba triệu tám trăm ngàn) đồng, nhưng trong quá trình triển khai đã thống nhất tạm thời chưa xây 2 chòi vọng cảnh nên tổng kinh phí giảm xuống còn 201.000.000 (hai trăm linh một triệu) đồng.

Công trình đang tiển khai thì lũ lớn tràn về, nước sông Gianh dâng cao, ngập hết công trình nên công trình phải tạm dừng chờ nước rút. Sau đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên công trình lại phải tiếp tục tạm dừng

Ngày 20 tháng 6 năm 2020, thời tiết đang rất thuận lợi, nước đã cạn, dịch Covid – 19 đã cơ bản được kiểm soát nên công trình đã thực hiện trở lại

Đến ngày 6 tháng 7 năm 2020, sau hơn 2 tuần thi công công trình đã cơ bản hoàn thành.

Theo bản nghiệm thu giữa UBND xã Hạ Trạch với bên thi công là Doanh nghiệp Lưu Minh Sơn, thì tổng khối lượng kè xây thực tế của 03 bờ ao là 192,4 m³, giá trị hợp đồng thực tế đã được nghiệm thu là 192.400.000 đồng.

Đến nay, đã có 242 tập thể và cá nhân đăng ký được nộp được 160.600.000 (một trăm sáu mươi triệu sáu trăm ngàn đồng), còn thiếu khoảng 31.800.000 (ba mốt triệu tám trăm đồng) nữa

Xin trân trọng kính báo với bà con và kính mong bà con tiếp tục ủng hộ công trình theo như thư kêu gọi của UBND xã Hạ Trạch.

Dưới đây là một số hình ảnh do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình
Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ
Triển khai “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ”

Video clip