Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc

19:50 - 21/08/2022

Video lễ khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn Đại tộc nhánh 2 phái 4

Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc

 

Vui lòng xem tại đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

Hoặc tại đây

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Gcp-WQaZUs

 

Tác giả : Nguyễn Tiến Chung

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip