Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc

19:50 - 21/08/2022

Video lễ khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn Đại tộc nhánh 2 phái 4

Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc

 

Vui lòng xem tại đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

Hoặc tại đây

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Gcp-WQaZUs

 

Tác giả : Nguyễn Tiến Chung

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip