Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc

19:50 - 21/08/2022

Video lễ khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn Đại tộc nhánh 2 phái 4

Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc

 

Vui lòng xem tại đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

Hoặc tại đây

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Gcp-WQaZUs

 

Tác giả : Nguyễn Tiến Chung

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời họp mặt
Đi họ đầu năm Nhâm Dần 2022
Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Danh
Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ

Video clip