Làng Cao Lao Hạ mùa xuân 2021

18:46 - 20/02/2021

Video của anh Nguyễn Thắng ghi lai cảnh quê Cao Lao Hạ đầu xuân Tân Sửu 2021

Làng Cao Lao Hạ mùa xuân 2021

Kính mời xem tại đường dẫn dưới đây

https://www.facebook.com/nguyenthang.hungvu/videos/2847023552183472

 

Tác giả : Nguyễn Thắng

Bình luận

Bài viết liên quan

Sự thay đổi của một số nhà thờ họ sau 10 năm
Cùng sông núi ghi ơn
Thương về Hà Tĩnh
Thành lồi Cao Lao Hạ
Ông già Haiku lang thang giọt mưa thu

Video clip