Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

07:39 - 01/12/2023

Lễ rước Tiên Linh Họ tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ sang nhà Từ Đường mới ngày 16/10 Quý Mão 2023.

Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Vui lòng xem video tại đây

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

Hoặc tại đây

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYfwTkMFxRY&t=19s

 

Tác giả : Nguyễn Danh Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip