Lễ rước Tổ vào nhà thờ họ Lưu Quan

10:43 - 01/02/2019

Video quang cảnh nhà thờ họ Lưu Quan sau khi nâng cấp, xây dựng và lễ rước Tổ vào nhà thờ họ Lưu Quan ngày 25/12 năm Mậu Tuất do anh Lưu Bá Lâm thực hiện.

Lễ rước Tổ vào nhà thờ họ Lưu Quan

1. Quang cảnh nhà thờ họ Lưu Quan sau khi nâng cấp. Vui lòng xem tại đây

https://www.facebook.com/balam.luu.5/videos/1088862537986198/?epa=SEARCH_BOX

 

2. Lễ rước Tổ vào nhà thờ họ Lưu Quan ngày 25/12 năm Mậu Tuất. Vui lòng xem tại đây

https://www.facebook.com/balam.luu.5/videos/1088859451319840/?epa=SEARCH_BOX

 

 

Quang cảnh Tết năm 2015 (Ảnh: Nguyễn Danh Lợi)

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ
Danh sách họ Lưu Quan ở Hà Nội
Họ Lưu Quan ở Hà Nội gặp mặt đầu năm Tân Sửu
Họ Lưu Quan tại Thành phố Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu – 2021
Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Video clip