Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 14)

14:57 - 13/11/2020

Giới thiệu phần 14, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019.

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 14)

...Tiếp theo

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XIX và các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế chính trị, văn hóa xã hội của xã Hạ Trạch đã có những chuyển biến phát triển khởi sắc. Các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 1995 (160.000đ/78.000đ), tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm hơn 10% so với năm 1995. Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã, thôn được kiện toàn, củng cố, phát huy tốt vai trò chức năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương. Tuy vậy, do tiến trình thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển biến phát triển nhanh và tác động của cơ chế thị trường, một số cán bộ trình độ năng lực hạn chế không theo kịp phong trào phát triển chung, mặt khác thiếu tu dưỡng rèn luyện nên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Năm 2000 là năm cuối thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1996 - 2000) là năm bản lề chuyển giao thế kỷ 20 sang thế kỷ 21. Năm cả nước tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, mở ra nhiều vận hội mới và thách thức mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nói chung, cán bộ nhân dân Hạ Trạch nói riêng phát huy tốt những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua những thách thức khó khăn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đảng của Thường vụ huyện ủy Bố Trạch. Ngày 30/9/2000 Đảng bộ xã Hạ Trạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2000 - 2005. Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Phan Đức Đoài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch cùng các ông bà Huyện ủy viên là con em quê hương Hạ Trạch và các ông bà nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Thường vụ Đảng ủy xã qua các thời kỳ được Đảng bộ mời về dự Đại hội.

Sau khi nghe báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2000 - 2005 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Bí thư Huyện ủy, Đại hội đã thảo luận nhất trí cao với đánh giá kiểm điểm về những thành quả và tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua mà báo cáo chính trị đã phản ánh và biểu quyết thống nhất với Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế một cách vững chắc, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo dưới 5%. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh...   

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm: ông Lê Quang Châu được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ; ông Nguyễn Đình Thới – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Thường trực Đảng ủy, ông Lê Quang Tân – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã và ông Lê Chiêu Hoàng - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng công an xã.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các Chỉ thị Nghị quyết của cấp trên, Cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Hạ Trạch đã chỉ đạo các ban ngành, các Chi bộ chính quyền thôn kiểm điểm, đánh giá lại toàn diện những kết quả đã đạt được và những tồn tại trong những năm qua, nghiên cứu đề ra những chủ trương biện pháp sát đúng thực tiễn tình hình của thôn để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh việc đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi hợp lý, cấp ủy chính quyền các thôn xóm đã định hướng tạo điều kiện cho các hộ gia đình và cá nhân phát huy năng lực sáng tạo, mở ra các ngành nghề, hướng sản xuất mới phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển sản xuất mới ở địa phương, góp phần tích cực giải quyết công ăn việc làm, tạo cơ hội làm giàu chính đáng cho cá nhân, gia đình, làm đẹp, làm giàu cho xã hội. Nét mới nổi bật là các hộ sản xuất chăn nuôi, kinh doanh đã biết làm quen và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết lựa chọn cây giống, vật nuôi mới có năng suất chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, bám sát Nghị quyết của Trung ương Đảng về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo ngành văn hóa xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các thôn, Nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhắc nhở cán bộ, nhân dân, học sinh luôn hướng về cội nguồn. Tôn trọng và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại. Mỗi cán bộ Đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, các cụ cao niên trong các dòng họ thực sự là những người tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện, vận động xây dựng bảo vệ và phát triển văn hóa quê hương dân tộc để con cháu học tập tu dưỡng phát huy ... Qua đó, đã tạo sự chuyển biến cả nhận thức và hành động của cán bộ nhân dân về ý thức xây dựng bảo vệ phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc... Đó cũng là động lực to lớn thúc đẩy cán bộ nhân dân xã Hạ Trạch thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các thôn đã chủ động chọn các giống lúa, cây trồng mới năng suất cao phù hợp với từng vùng đất và đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh nên năng suất thu hoạch hàng năm được tăng lên năm 2000 đạt 39 tạ/ha năm 2005 là 50 tạ/ha. Đàn trâu bò, lợn, dê được các hộ gia đình duy trì phát triển đều, về nuôi trồng thủy sản có chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất làm giàu chính đáng nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích ao hồ, mua con giống năng suất chất lượng cao, về nuôi trồng. Do đó, diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản năm 2005 được mở rộng là 150 ha tăng so với năm 2000 là 45%, sản lượng thu hoạch tôm, cua, cá đạt 150 tấn. Mô hình sản xuất chăn nuôi lúa, cá, gà, vịt, heo của các hộ làm bàu phát huy hiệu quả cao thu hoạch nhiều hộ gia đình trừ chi phí sản xuất lợi nhuận hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Về xây dựng cơ bản, hoàn thành xây dựng trụ sở UBND xã ở xóm 8 hai tầng và 1 Hội trường lớn. Xây dựng trường Trung học cơ sở 2 tầng gồm 8 phòng học tại xóm 9 với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Năm 2005 được Nhà nước hỗ trợ vốn, xã đã thực hiện xây dựng hoàn thành nhà trạm y tế xã gồm 2 tầng 8 phòng trị giá gần 600 triệu đồng, xây dựng công trình nước sạch phục vụ dân sinh với vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng, xây dựng nâng cấp Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ con em địa phương. Với sự hỗ trợ vốn của cấp trên các thôn đã huy động thêm vốn, công sức của nhân dân trong thôn và con em quê hương ở xa đã góp xây dựng hoàn thành 9 Nhà văn hóa thôn của 9 thôn. Thực hiện hoàn thành xây dựng bê tông hóa đường Liên xã (đường Quan năm 2001) và tu sửa nâng cấp các tuyến đường (đổ Biên Hòa), làng Rẫy, đường Eo, đường Kiệt, đường giữa làng với tổng vốn đầu tư gồm 3,5 tỷ đồng. Hoàn thành bê tông hóa 2.6 Km mương thủy lợi dẫn nước từ vực Sanh, hồ cửa Nghè về các cánh đồng lúa lớn ở Phấn mua, đồng Ran, cửa Nam, múi Bần, múi Đỏ, đồng Cửa, chủ Thanh, Đồng Hà, Hói Hai... tiếp tục tu sửa nâng cấp hàng nghìn mét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản với tổng số vốn gần 5,5 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng trụ sở hợp tác xã tín dụng cơ sở mới sát đường Quan phía dưới xóm 20 với tổng vốn hoạt động 7.179.000.000 đồng, phục vụ kịp thời cho nhân dân vay vốn để sản xuất kinh doanh và gửi tiền tiết kiệm được nhân dân tin tưởng và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Hợp tác xã dịch vụ điện được thành lập từ tháng 9 năm 2004 đã phát huy tốt năng lực, chủ động cải tạo sửa chữa nâng cấp đường điện, bóng thắp sáng do đó đã hạ tỉ lệ tổn thất điện. Các dịch vụ mua bán, vận tải, cày bừa, làm đất bằng máy, gò hàn, sửa chữa máy móc... và các ngành nghề truyền thống của quê hương được duy trì, phát huy tốt hiệu quả phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Hệ thống truyền thanh của xã được xây dựng liên thông từ xã xuống các thôn xóm; mỗi ngày lên sóng truyền thanh 2 lần để truyền phát đi những thông điệp về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp trên và của cấp ủy, chính quyền đoàn thể địa phương, xuống từng thôn xóm và quần chúng nhân dân, cán bộ Đảng viên. Đồng thời, tuyên truyền biểu dương tập thể đơn vị cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhắc nhở cán bộ nhân dân thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của người công dân đối với Nhà nước và địa phương, với gia đình và xã hội.

Phong trào thi đua xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, lành mạnh tương thân, tương ái trong thôn xóm, tổ chức đoàn thể xã hội, các cụm dân cư luôn được duy trì phát triển, phát huy hiệu quả tích cực. Năm 2003, thôn 6 được công nhận Làng văn hóa cấp huyện, năm 2004 có 3 thôn: thôn 3, thôn 8, thôn 9 được công nhận Làng văn hóa cấp huyện và 591 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, 150 gia đình được công nhận là Gia đình thể thao. Sau khi được công nhận Làng văn hóa cấp huyện, được sự nhất trí của cấp trên, cấp ủy chính quyền và nhân dân các thôn 3; 6; 8; 9 lần lượt tổ chức long trọng Lễ đón nhận bằng Làng văn hóa cấp huyện trong không khí trang nghiêm vui tươi, lành mạnh, đoàn kết. Lễ đón nhận bằng Làng văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục động viên khơi dậy lòng tự hào truyền thống quê hương cho các thế hệ con cháu quê hương ở mọi miền Tổ quốc.

Công tác giáo dục đào tạo ngày càng được cải tiến đổi mới cả về tư duy, phương pháp dạy và học của thầy cô giáo và học trò, cả về nội dung và hình thức  quản lý rèn luyện học sinh của Nhà trường và gia đình, do đó chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng cao. Trường tiểu học số 1 liên tục đạt Trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 1. Trường phổ thông trung học cơ sở liên tục đạt danh hiệu Trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. Tỷ lệ học sinh giỏi đi dự thi học sinh giỏi các cấp đạt cao. Từ năm 2000 - 2005 khối tiểu học có 11 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 77 em đạt giải cấp tỉnh. Khối Trung học cơ sở có 60 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện; 33 em đạt giải cấp tỉnh; 01 em đạt giải Quốc gia. Các trường mẫu giáo mầm non luôn thực hiện tốt chương trình giáo dục chăm sóc thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Năm 2002, cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu – hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hạ Trạch được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được tặng Huân chương Lao động Hạng III, Trường Tiểu học số 1 được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III.

Về công tác chính sách xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đoàn thể xã hội, xã thôn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách chế độ quy định của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách được nhân dân tin tưởng đồng tình ủng hộ cao. Trong giai đoạn từ năm 2001 - 2005 lãnh đạo xã, thôn đã rà soát lên danh sách xét chọn và thực hiện xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng gia đình chính sách nghèo neo đơn, vận động nhân dân quyên góp tiền của, công sức thực hiện “xóa mái tranh nghèo” cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức đoàn thể Hội cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đã hướng dẫn làm thủ tục cho các hội viên vay vốn phục vụ xây dựng mở rộng ngành nghề phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ phục vụ sản xuất chăn nuôi, trồng trọt với số vốn gần 1,7 tỷ đồng/510 hộ. Hợp tác xã tín dụng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ cá nhân trong xã vay vốn gần 6,5 tỷ đồng phục vụ sản xuất và giải quyết các nhu cầu đời sống, công việc gia đình, đồng thời huy động hơn 4,5 tỷ đồng tiền của nhân dân, tiết kiệm gửi vào Quỹ tín dụng của hợp tác xã . Các thôn, các tổ chức chính trị xã hội, các họ tộc đã vận động nhân dân, hội viên, con cháu trong dòng họ tự nguyện quyên góp xây dựng Quỹ tình nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học... để giúp đỡ các gia đình nghèo, neo đơn và động viên khuyến khích con em học giỏi, chăm ngoan. Chính quyền Mặt trận xã, thôn đã lập danh sách và tặng số tiền tiết kiệm tình nghĩa cho hơn 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt về văn hóa tâm linh, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hạ Trạch và các thôn các tổ chức đoàn thể chỉ đạo, tổ chức vận động nhân dân trong xã và con em quê hương Hạ Trạch đang sinh sống làm việc ở xa quê quyên góp kinh phí công sức xây dựng tôn tạo lại đàn cúng tế Cồn Cui được khánh thành. Đây là nơi linh thiêng cả làng (xã) tổ chức lễ cúng tế thường niên vào ngày rằm tháng 3 hàng năm.

Công tác quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo ổn định, hàng năm xã Hạ Trạch đều thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu tuyển quân và chương trình huấn luyện quân sự, dân quân tự vệ. Các lực lượng công an xã, dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn củng cố, phát triển cả về tổ chức, phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và năng lực công tác chuyên môn... Tình hình an ninh trật tự trị an trên địa bàn các thôn xóm khu dân cư luôn được giữ vững đảm bảo ổn định, tệ nạn trộm cắp, gây rối trật tự trị an được ngăn chặn đẩy lùi. Tình làng nghĩa xóm luôn được cải thiện ngày càng đoàn kết thân thiện hơn, mọi người đều sẵn lòng nhân ái nhiệt tình động viên giúp đỡ hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất xây dựng cuộc sống mới...

Kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 6,2%, thu nhập bình quân đầu người từ 2,1 triệu đồng  năm 2001 lên 3,6 triệu đồng, năm 2005 tăng 2,7 lần. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 giảm so với năm 2001. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Năm 2005 đã có 297 hộ gia đình sử dụng điện thoại cố định tăng 22% và 374 hộ gia đình có phương tiện xe máy hoạt động tăng 26% so với năm 2001. Các lĩnh vực công tác văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi thường xuyên được quan tâm xây dựng, nâng cấp. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Sự lãnh đạo quản lý điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể luôn được đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn điều kiện xây dựng phát triển của địa phương và xu hướng phát triển chung của đất nước... Quần chúng nhân dân luôn nêu cao tinh thần làm chủ sáng tạo, đoàn kết thân ái, tương trợ giúp đỡ nhau sản xuất xây dựng cuộc sống và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người công dân với quê hương, đất nước... Đó là những tiền đề cơ bản vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hạ Trạch phát huy và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Đầu tháng 6 năm 2005, thực hiện kế hoạch chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp của Huyện ủy Bố Trạch, Đảng bộ xã Hạ Trạch tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ (2005-2010), ông Nguyễn Hồng Thanh - Bí thư Huyện ủy Bố Trạch đã về dự, Đại hội Đảng bộ xã còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Huyện ủy Bố Trạch,  các ông bà nguyên là lãnh đạo của huyện Bố Trạch quê Hạ Trạch và lãnh đạo xã Hạ Trạch qua các thời kỳ.

Đại hội đã thảo luận thống nhất cao với kiểm điểm đánh giá về những thành tựu đã đạt được và những tồn tại hạn chế trong 5 năm 2001 - 2005 và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 5 năm tới: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tích cực khai thác các lợi thế và tiềm năng của địa phương, phát huy mọi nỗ lực phấn đấu trong nhân dân... Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội ở đia phương. Kiện toàn củng cố nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thực hiện hoàn thành tốt nghĩa vụ và các chính sách xã hội với Nhà nước và nhân dân.

Đại hội đã bầu  Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 13 ông bà. Ông Lê Quang Tân được bầu làm Bí thư Đảng bộ xã; Ông Nguyên Văn Đức được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ông Lê Chiêu Hoàng Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch UBND xã; Ông Lưu Văn Tác - Đảng ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch. Năm 2007 sau khi ông Lê Chiêu Hoàng thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thì ông Lưu Văn Tác đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách UBND xã và năm 2008 ông Lưu Văn Tác được bầu bổ sung  Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ hàng năm Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hạ Trạch đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ban ngành, đoàn thể các thôn, hợp tác xã tổ chức thực hiện các kế hoạch biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội , quốc phòng, an ninh trật tự, dân sinh, môi trường,... phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng thôn, hợp tác xã, từng khu vực, cụm dân cư, đảm bảo hiệu quả chất lượng cao nhất.

Trên cơ sở thế mạnh tiềm năng từng vùng, từng khu vực, ủy ban nhân dân xã và lãnh đạo các thôn thống nhất quy hoạch và kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế xã hội phù hợp với từng vùng đất trồng cây lương thực, cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm và các ngành nghề dịch vụ khác tạo thuận lợi cho bà con tổ chức phát triển sản xuất, đạt năng suất chất lượng hiệu quả cao nhất. Cụ thể: vùng đất từ đường Bạn vào đường Làng Rẫy chạy dài từ mương thủy lợi giáp ranh với xã Mỹ Trạch... xuống cửa Vực, Hói Đun, Hói Đá... giáp ranh với xã Bắc Trạch là ưu tiên cho cây lúa phát triển, xây dựng trang trại vườn ao chuồng, chăn nuôi thả cá, trồng cây ăn quả... Vùng đất từ đường Quan ra bờ đê sông Gianh chạy dọc từ đường Lò Ngói, xuống Hói Hạ là dành cho phát triển thủy sản nuôi tôm, cua, cá... Riêng phần đất phía trước mặt Đình làng từ Lòi ra bờ đê sông Gianh chạy dọc từ phía dưới đường Biền (xóm 3) xuống xóm 9 là khu vực dành để an táng những người chết... Vùng đất từ Chóp Cờ, hai bên dốc Oằn qua đỉnh Lều Cù vào Khe nước, Rẫy Tranh là khu vực dành riêng cho nhân dân xây nghĩa trang, lăng tẩm, an táng người chết và trồng các loại cây công nghiệp, chăn nuôi dê, bò.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, các ban ngành, công an, xã đội, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ các thôn, hợp tác xã, trường học, y tế chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự, xây dựng phát triển nền văn hóa xã hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh công tác giáo dục, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức mạnh cả về chính trị, tổ chức, tư tưởng, năng lực công tác, đổi mới tư duy, đủ sức thực hiện hoàn thành mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền xã, thôn với sự năng động sáng tạo cần cù chịu khó lao động sản xuất của nhân dân, trong 5 năm (2005 - 2010) cán bộ nhân dân xã Hạ Trạch đã nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, phát triển nhiều mô hình sản xuất trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ cung ứng giống cây trồng vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ xây dựng, sửa chữa... hợp lý hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng đều hàng năm từ 10% năm 2005 lên 12% năm 2010. Sản lượng lương thực bình quân đạt trên 2.450 tấn lúa, tăng 50 tấn/năm so với năm 2005. Đàn gia súc gia cầm phát triển tăng mạnh, đàn gia cầm đạt 30.000 con gà vịt, đàn lợn tăng 1.200 con so với năm 2005, đàn trâu bò vẫn duy trì trên 500 con không phát triến thêm do đồng cỏ bị thu hẹp và trâu bò hiện tại không còn là sức kéo, cày bừa về nuôi trồng thủy sản, các hộ đã chủ động nạo vét, cải tạo hồ, chọn con giống, chất lượng cao để thả nuôi, thường xuyển phòng trừ dịch bệnh do đó năng suất thu hoạch hàng năm đều tăng. Năm 2009, sản lượng cá nước ngọt đạt 120 tấn tăng 60 tấn, sản lượng tôm, cua, cá nước lợ, nước mặn đạt 220 tấn tăng 10 tấn so với năm 2005.

Về xây dựng cơ bản, thực hiện nâng cấp xây dựng mới nhiều công trình phúc lợi, giao thông, thủy lợi, đường điện, chợ, trường học, Đình làng,... với tổng đầu tư là 9.787 triệu đồng trong đó Ngân sách Nhà nước là 6.098 triệu đồng cụ thể đã đầu tư xây dựng bê tông hóa đường xóm 9 chạy dài nối vào đến xóm Rẫy vừa rộng, vừa cao ráo, xây dựng nâng cấp mạng lưới điện nông thôn theo dự án RE II kéo dây bọc thay dây trần vào các trục đường xóm; cổng Trường phổ thông, trung học cơ sở được xây dựng mở mang cao rộng khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, thể theo tâm nguyện của các dòng họ và con cháu nhân dân xã Hạ Trạch sinh sống tại quê hương cũng như trên mọi miền đất nước và nước ngoài là khôi phục lại Ngôi Đình làng (được xây dựng từ thời phong kiến bị thực dân Pháp rồi chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ đốt phá tan hoang) để nhân dân có nơi thờ phụng dâng hương Thành hoàng Làng, các ngài khai canh, khai khẩn, lập làng, các bậc hiền tài có công với nước, với dân. Ngày 15/12/2008 nhằm ngày 19/11 năm Mậu Tý, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hạ Trạch, Trưởng các dòng họ, Lãnh đạo các thôn, Đại diện Hội đồng hương trên toàn quốc và nhân dân tổ chức Lễ động thổ, khởi công xây dựng lại Đình làng Cao Lao Hạ. Ban chỉ đạo, Ban xây dựng Đình làng được thành lập gồm các ông bà đại diện Lãnh đạo chính quyền xã, đại diện có họ tộc Hội đồng hương Đồng Hới, Hoàn Lão, là những người có trách nhiệm, có tâm huyết, có trình độ kiến thức về xây dựng, văn hóa, mỹ thuật...

Công tác quốc phòng an ninh luôn được củng cố kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, năng lực công tác. Ở xã, có Ban công an xã và xã đội do ông Trưởng công an xã và xã đội trưởng là cấp ủy viên phụ trách, ở mỗi thôn có một công an thôn, một Thôn đội giúp công an xã, xã đội và chính quyền thôn đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự và các mặt công tác liên quan khác trên địa bàn thôn. Do đó, trong nhiều năm liên tục tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững ổn định, các tệ nạn xã hội được đấy lùi, hạn chế tối đa không để tình hình trộm, cướp gây rối trật tự công cộng xảy ra, góp phần tích cực phục vụ công cuộc xây dựng kinh tế văn hóa xã hội của xã không ngừng phát triển. Đặc biệt tháng 5 năm 2007 lực lượng công an xã đã phối hợp với các ngành thông tin văn hóa, xã đội, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cử tri tham gia bầu cử Quốc hội và triển khai lực lượng tổ chức bảo vệ an toàn thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội trên địa bàn. Vinh dự tự hào của quê hương xã Hạ Trạch là bà Nguyễn Thị Lợi - giảng viên Trường Đại học Quảng Bình người con của quê hương được tín nhiệm bầu vào Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII.

Trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Hạ Trạch là một xã vốn có truyền thống hiếu học, 100% trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, học sinh học xong Trung học cơ sở đều tiếp tục được đi học lên Trung học phổ thông không có em nào bỏ học ở giai đoạn chuyển cấp. Từ năm 2005, xã Hạ Trạch luôn được công nhận là xã phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở. Trường tiểu học 5 năm liền đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng III. Trường trung học cơ sở 5 năm liền duy trì giữ vững Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày thành lập Trường Trung học cơ sở Hạ Trạch, để xứng đáng tên gọi và truyền thống nhân văn, hiếu học của người Hạ Trạch, Đảng ủy Hội đồng nhân dân, UBND xã ra Nghị quyết đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bố Trạch cho đổi tên Trường Trung học cơ sở Hạ Trạch thành Trường trung học cơ sở Lưu Trọng Lư. Ngày 26/8/2008 Thường vụ Huyện ủy ra thông báo số 214/TB/HU và UBND huyện Bố Trạch ra quyết định số 4938/QB/UB về việc đổi tên Trường trung học cơ sở Hạ Trạch thành Trường Trung học cơ sở Lưu Trọng Lư.

Ngày 15/2/2009 Trường Trung học cơ sở xã Hạ Trạch tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày thành lập và chào đón Trường mang tên mới Trường Trung học Lưu Trọng Lư. về dự lễ có đại diện lãnh đạo huyện Bố Trạch, Phòng giáo dục Bố Trạch, Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã Hạ Trạch, các thế hệ thầy cô giáo, học sinh đã công tác học tập tại trường trong 50 năm qua. Từ đây, trường Trung học cơ sở xã Hạ Trạch được mang tên của danh nhân nhà thơ lớn Lưu Trọng Lư - người con ưu tú của quê hương, ông là một trong những người tiên phong đi đầu trong phong trào Thơ Mới, có tầm ảnh hưởng lớn với Làng thơ cách mạng, ông vinh dự được Đảng, Chính phủ trao tặng phân thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh về hoạt động văn hóa nghệ thuật. Được mang tên Trường Trung học cơ sở Lưu Trọng Lư là niềm vinh dự, tự hào của quê hương xã Hạ Trạch. Là nguồn cổ vũ động viên to lớn với đội ngũ giáo viên, học sinh hôm nay của trường tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa nhân văn hiếu học dạy tốt học tốt trên chặng đường mới.

Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân hàng năm, quý, trạm y tế đã tham mưu, giúp chính quyền, đoàn thể xã, thôn tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường, vận động sinh đẻ có kế hoạch, đội ngũ y tế xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc chế độ nội quy công tác của ngành Y, đảm bảo thường xuyên đầy đủ các ca trực trong và ngoài giờ ở trạm y tế. Kịp thời khám, sơ cấp cứu điều trị bệnh, hộ sinh cho bệnh nhân ốm đau, bị thương, phụ sản sinh đẻ... và giúp đỡ các hộ gia đình tiêm phòng điều trị bệnh cho gia súc gia cầm, vệ sinh chuồng trại... được nhân dân tin tưởng 5 năm liên tục 2005 - 2010 công tác y tế của xã Hạ Trạch đều đạt chuẩn y tế Quốc gia.

An ninh trật tự luôn được giữ vững ổn định, kinh tế xã hội tăng trưởng hàng năm, cuộc sống vật chất và sức khỏe của nhân dân được chăm sóc, cải thiện, nâng cao, đó là nền tảng cơ sở quan trọng thúc đẩy phát triển nền văn hóa xã hội ở xã Hạ Trạch lên tầm cao mới, phù hợp với đường lối đổi mới xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Các ban ngành, Mặt trận, thông tin văn hóa, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Lãnh đạo các thôn, các trường học tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân, giáo viên, học sinh nâng cao tinh thần làm chủ, tích cực tham gia lao động sản xuất xây dựng quê hương, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh lành mạnh, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đã thu hút đông đảo các lứa tuổi già trẻ trai gái hưởng ứng tham gia. Đường làng lối xóm được xây đắp mở rộng cao ráo sạch đẹp, hệ thống thông tin truyền thông được kéo đều đến các thôn xóm. Đặc biệt với truyền thống quê hương hiếu học, năng động, yêu thích văn thơ, con em Làng Cao Lao Hạ (Hạ Trạch) ở khắp mọi miền đất nước đã kết nối với quê hương thành lập Câu lạc bộ Thơ “Hương sắc Cao Lao” và đã cho ra nhiều bài thơ hay viết về quê hương, làng xóm, về con người Hạ Trạch; ông Lê Văn Sơn – Hội viên Hội văn hóa Nghệ thuật Quảng Bình, là người con quê hương Hạ Trạch đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, tập sách địa chí làng Cao Lao Hạ được Nhà xuát bản Thuận Hóa xuất bản năm 2007. Đây là tập sách quý giúp con em làng Cao Lao Hạ và công chúng hiểu rõ thêm về con người, điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán, văn hóa và truyền thống cách mạng của làng Cao Lao Hạ...

Hầu hết các hộ gia đình đã có điện lưới kéo vào nhà, vào trang trại sản xuất, có màn hình ti vi, có xe máy... phục vụ kịp thời nhu cầu nắm bắt thông tin thời sự, thưởng thức văn hóa nghệ thuật, giải trí và nhu cầu đi lại sinh hoạt, lao động của nhân dân. Từ năm 2005 đến năm 2010, tất cả 9 thôn toàn xã đều được nhận bằng Làng Văn hóa cấp huyện, trong đó có các thôn 6; 8; 9; 3 nhiều năm liền được công nhận thôn văn hóa, 75% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa... Bộ mặt nông thôn mới được hình thành và từng bước phát triển ở làng quê xã Hạ Trạch, là tiền đề cho quê hương tiếp tục xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên chặng đường mới.

Cuối tháng 4/2010 được sự thống nhất chỉ đạo của Thường vụ huyện Bố Trạch, Đại hội Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015 được tổ chức. Về dự chỉ đạo Đại hội và chúc mừng Đại hội có đoàn đại biểu huyện ủy Bố Trạch đoàn đại biểu Hội đồng hương ở Đồng Hới, Huế, Quảng Trị, Thị trấn Hoàn Lão... Đây là Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng đất nước và triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương nên được sự quan tâm mong đợi hướng về Đại hội của nhân dân, con em Hạ Trạch trên mọi miền đất nước.

Đại hội đã thảo luận thống nhất cao với đánh giá kiểm điểm về những thành tựu đã đạt được, những tồn tại hạn chế và một số bài học kinh nghiệm rút ra mà báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục, sức khỏe, môi trường... 5 năm (2010 - 2015) là: Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh tiềm năng đất đai, sông hồ, đẩy mạnh phát triển trồng cây lương thực, cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nghành nghề truyền thống, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kiện toàn củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền đoàn thể, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015: Ông Lê Quang Tân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; Ông Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Ông Lưu Văn Tác giữ chức vụ Phó Bí thư - Chủ tịch UBND; Ông Nguyễn Thành Chung ủy viên Thường vụ - Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Lê Quang Thường- Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã.

Những thành tựu đã đạt được và kinh nghiệm rút ra trong thời kỳ thực hiện đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước, là động lực quan trọng tạo đà, tạo thế thúc đẩy cán bộ nhân dân xã Hạ Trạch bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sau Đại hội Đảng bộ, cùng với việc tăng cường kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức, cấp ủy chính quyền đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ thành chương trình hành động của tổ chức chính trị xã hội ở xã, thôn sát với thực tiễn tình hình, xây dựng phát triển chung của từng ngành nghề, từng địa bàn, từng giai đoạn; Phân công trách nhiệm cho từng cấp ủy viên, thành viên UBND trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiệm nhiệm vụ lên từng lĩnh vực công tác của các tổ chức chính trị xã hội.

 Phát huy truyền thống anh hùng và tiềm năng thế mạnh của quê hương, với đức tính cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, nhân ái, cán bộ nhân dân xã Hạ Trạch đã đoàn kết tranh thủ mọi cơ hội thuận lợi, khắc phục khó khăn, đồng tâm nỗ lực thực hiện hiệu quả, mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế chính trị văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các tiêu chí xây dựng phát triển nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hạ Trạch và các thôn, hợp tác xã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung thực hiện mới nhiều đề án quy hoạch xây dựng phát triển kinh tể xã hội, văn hóa giáo dục, y tế, các công trình phúc lợi, điện, đường, trường, trạm, giao thông thủy lợi... một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu xu thế xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với sự hỗ trợ vốn của Nhà nước, xã đã trích Ngân sách địa phương và vận động nhân dân đóng góp công sức tiền của, nhường đất giải phóng mặt bằng để mở rộng xây dựng hệ thống mạng lưới giao thông liên thôn, xã, các xóm. Năm 2011, xây dựng hoàn thành đổ bê tông đường Bản, đổ đất Biên Hòa nâng cao đường Kiệt, đường cồn xã, đường Phân Mua,... nối từ đường Bản vào làng Rẫy. Từ năm 2012, xã giao cho các thôn chịu trách nhiệm làm đường bê tông các xóm thuộc phạm vi quản lý, cấp ủy chính quyền mặt trận các thôn đã trực tiếp vận động và tham gia cùng nhân dân đổ bê tông đường xóm (từ xóm 6 đến xóm 16 và xóm 19), đổ đất Biên Hòa nâng cao, mở rộng đường Biền, đường xóm 9, đường chợ nối đường Quan ra bờ đê sông Gianh. Năm 2013-2014, hoàn thành đổ bê tông 9 xóm còn lại. Năm 2014 đường Tỉnh lộ 560 (đường Ba Trại) được rải nhựa mở rộng. Năm 2015 hoàn thành đổ bê tông đường giữa làng nối liền từ xóm 1 đến xóm 20 góp phần cùng hệ thống đường giao thông trong xã, phục vụ nhân dân và các phương tiện xe máy đi lại lao động sản xuất, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, vật liệu đồng thời phục vụ du khách đi tham quan du lịch Phong Nha đi qua tỉnh lộ 560 trên địa bàn thuận lợi, an toàn.

Mạng lưới điện quốc gia đã kéo về các thôn, xóm, hệ thống cột điện bê tông được dựng lên cao to vững chắc, 100% hộ gia đình đều được sử dụng điện lưới quốc gia, điện kéo đến tận các trang trại, ao hồ xa hàng Km để phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Từ năm 2013, trên các trục đường xóm, đường làng được lắp bóng điện sáng phục vụ nhân dân đi lại sinh hoạt ban đêm và bảo vệ trật tự trị an thôn xóm.

Hệ thống mương máng thủy lợi từ vực Sanh, Hồ cửa Nghè chạy dọc đường làng Rẫy lên giáp Mỹ Trạch và từ vực Sanh ra Hói Hai, Đồng Hà nối liền với các tuyến mương kéo ra nội đồng hàng năm được tu bổ, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu đưa nước về các cánh đồng phục vụ nhân dân trồng lúa, cây lương thực, chăn nuôi, thả cá; Mạng lưới kênh mương nước mặn từ Hói Hạ, và các cửa cống kéo dài lên đường Lò Ngói dẫn nước vào các ao hồ nuôi tôm, cua, cá được các thôn, các hộ nuôi trồng thủy sản thường xuyên đầu tư xây dựng, nạo vét, khơi thông.

Có mạng lưới giao thông đi lại thuận lợi, có hệ thống mương máng thủy lợi tưới tiêu được đầu tư xây dựng cơ bản, các dịch vụ cung cấp giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi thuốc phòng trừ dịch bệnh, cung cấp sửa chữa công cụ phương tiện sản xuất phát triển mở rộng ở nhiều thôn xóm, năm 2012 tăng trên 30% so với năm 2010. Có cơ chế quản lý kinh tế thông thoáng thuận lợi, các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật lựa chọn giống cây trồng vật nuôi, thức ăn, phân bón, thuốc phòng trừ dịch bệnh hợp lý... Kết quả thu hoạch hàng năm sản lượng và chất lượng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Cụ thể tổng sản lượng lương thực thu hoạch bình quân hàng năm đạt từ 2.450 tấn đến 2.600 tấn năng suất đạt từ 50 đến 53 tạ/ha. Sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt bình quân 300 tấn/năm. Đàn gia súc duy trì đều hàng năm từ 450 - 500 con trâu bò, 3.000 - 3.500 con lợn, đàn gia cầm trên 40.000 con. Nét đổi mới trong thời kỳ này là hầu hết các hộ sản xuất, trồng trọt từ khâu cày bừa, làm đất đến khâu gặt hái thu hoạch và vận chuyển lúa đều sử dụng các phương tiện máy móc, xe cơ giới, xe công nông, các hộ nuôi trồng thủy sản đã đưa máy múc về nạo vét múc hồ đắp bờ, giải phóng được sức gồng gánh lao động của người dân. Công tác giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng nâng cấp từ cơ sở vật chất đến chăm lo xây dựng giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức, năng lực công tác cho đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế thực sự là “Cô giáo như mẹ hiền”, “Lương y như từ mẫu”. Trong 5 năm liền xã Hạ Trạch đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở và Trạm y tế xã giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế. Trường Tiểu học số 1 đạt chuẩn Quốc gia. Trường Trung học cơ sở đạt tập thể lao động xuất sắc và đạt chuẩn Quốc gia. Đội ngũ nhân viên y tế xã luôn nêu cao trách nhiệm, cần mẫn chăm nom sức khỏe cho nhân dân, khi có sự cố ốm đau, dịch bệnh nhân viên y tế đến tận nhà thăm bệnh, được nhân dân tin tưởng.

 Còn nữa...

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch
Cần cải tạo hệ thống cấp nước ngọt cho nhân dân Hạ Trạch
Phát triển kinh tế xã Hạ Trạch
Quê hương đổi mới
Hạ Trạch đột phá từ nuôi trồng thủy sản

Video clip