Lúa xuân quê hương

06:19 - 03/03/2017

Những hình ảnh lúa xuân "thời con gái" trên cánh đồng quê hương

Lúa xuân quê hương

.

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Sông Gianh chín nhịp cầu
Hình ảnh quê hương (phần 2)
Hình ảnh quê hương (phần 1)
Ca khúc Tâm tình với sông Gianh
Đưa em về Hạ Trạch

Video clip