Màu xanh trên quê hương làng Hạ

02:26 - 04/07/2016

Màu xanh trên quê hương làng Hạ, vụ Hè thu 2016 chắc lại được mùa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Sông Gianh chín nhịp cầu
Hình ảnh quê hương (phần 2)
Hình ảnh quê hương (phần 1)
Ca khúc Tâm tình với sông Gianh
Đưa em về Hạ Trạch

Video clip