Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

06:39 - 29/01/2024

Thư của bác trưởng họ Nguyễn Danh Thường mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

 

Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Tác giả : Nguyễn Danh Thường

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip