Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

08:15 - 17/03/2021

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu, 2021 của Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời họp mặt
Đi họ đầu năm Nhâm Dần 2022
Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Danh
Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ
Danh sách họ Lưu Quan ở Hà Nội

Video clip