Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

08:15 - 17/03/2021

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu, 2021 của Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Bình luận

Bài viết liên quan

Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ
Danh sách họ Lưu Quan ở Hà Nội
Họ Lưu Quan ở Hà Nội gặp mặt đầu năm Tân Sửu
Họ Lưu Quan tại Thành phố Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu – 2021
Họ Lê Chiêu ở Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Video clip