Mời họp đồng hương

20:19 - 07/03/2023

Thư mời họp đồng hương của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Mời họp đồng hương

Tác giả : Lưu Quý Thông

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc
Gặp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đàu xuân
Mời họp mặt đầu xuân
Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội thăm hỏi các đồng hương già yếu, ốm đau

Video clip