Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui năm 2022

16:27 - 15/04/2022

Một số hình ảnh lễ cúng Cồn cui, ngày 15/4/2022 nhằm ngày 15/3 Nhâm Dần do anh Nguyễn Danh Lợi thực hiện

Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui năm 2022

Kính mời xem tại Thư mục “Thư viện ảnh” trong chương mục “Thư viện Cao Lao Hạ”

Hoặc xem tại

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004780473428

 

Tác giả : Nguyễn Danh Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thông báo tuyển lao động
Thư cám ơn
Lễ thanh minh Cồn cui làng Cao Lao Hạ năm 2022
Cung tiến lễ thanh minh Cồn cui năm 2022

Video clip