Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu

06:36 - 06/12/2016

Một số hình ảnh khánh thành nhà thờ họ Lê Chiêu của tác giả Cảnh Giang và Lê Chiêu Phùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tác giả : Cảnh Giang

Bình luận

Bài viết liên quan

Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip