Một số hình ảnh về ao Đình

08:29 - 10/08/2020

Một số bức ảnh gần đây nhất về ao Đình làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Chung Quý chụp

Một số hình ảnh về ao Đình

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư của Đảng Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Hạ Trạch
Tấm gương trong phòng chống dịch Covid-19 của xã Hạ Trạch.
Lễ cúng Thành Hoàng làng Cao Lao Hạ năm 2020
Khánh thành cổng chào cửa tiền xóm 10
Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Video clip