Ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm

08:15 - 09/01/2020

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Ngôi nhà cổ của bác Lưu Văn Lãm

Lời Ban biên tập: Những ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm với kiến trúc cổ điển đã trở thành những giá trị di sản cần được bảo tồn. Rất thú vị là ở làng Cao Lao Hạ, tưởng như các ngôi nhà cổ đã bị tàn phá bởi chiến tranh hay hư hỏng theo thời gian, thế nhưng vẫn còn đó một số ngôi nhà tồn tại cho đến bây giờ.

Caolaoha.com đã giới thiệu ngôi nhà đó là nhà mệ Nguyễn Thị Mỹ (mệ Khảng), ngôi nhà đã có trên 100 tuổi và đang được con cháu trân trọng bảo tồn.

Xin tiếp tục giới thiệu ngôi nhà rất cổ tiếp theo có các kiến trúc xưa gần như còn nguyên vẹn của gia đình bác Lưu Văn Lãm ở Thôn 5, làng Cao Lao Hạ

Bình luận

Bài viết liên quan

Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung
Thơ ca, hò hát dân gian
Hò ru con
Những chuyện giai thoại
Phong tục đón Tết ở làng Cao Lao Hạ

Video clip