Ngôi nhà cổ của mệ Khảng

14:36 - 13/12/2019

Hình ảnh ngôi nhà cổ của mệ Nguyễn Thị Mỹ (mệ Khảng) ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Ngôi nhà cổ của mệ Khảng

Mệ Nguyễn Thị Mỹ trong căn nhà cổ của mình (Ảnh: Lê Chiêu Phùng)

Lời Ban biên tập: Những ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm với kiến trúc cổ điển đã trở thành những giá trị di sản cần được bảo tồn. Rất thú vị là ở làng Cao Lao Hạ, tưởng như các ngôi nhà cổ đã bị tàn phá bởi chiến tranh hay hư hỏng theo thời gian, thế nhưng vẫn còn đó một số ngôi nhà tồn tại cho đến bây giờ. Một trong những ngôi nhà đó là nhà mệ Nguyễn Thị Mỹ (mệ Khảng), ngôi nhà đã có trên 100 tuổi và đang được con cháu trân trọng bảo tồn.

Dưới đây là một số hình ảnh do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Phong tục đón Tết ở làng Cao Lao Hạ
Cần tôn tạo phục dựng lại chùa làng ta!
Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ
Ngôn ngữ Cao Lao Hạ
Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Giởi

Video clip