Nhớ Phương Nam

18:28 - 30/12/2020

Những bài haiku của anh Lưu Minh Hải viết vào những ngày làm việc cuối cùng ở miền Đông Nam Bộ đăng trên haikhuviet.com ngày 27 tháng 12 năm 2020

Nhớ Phương Nam

1.

Nửa phía chân trời

tôi ngồi niệm bóng

trăng nằm đơn côi.

 

2.

Mùa thu này về đâu

những buồn vui nửa đời rơi vãi

trên đường đời miên du.

 

3.

Ễnh ương ơi

đừng kêu nữa

áo trí thức của tao che không kín đời!

 

4.

Tôi mượn ngài Basho

chút hương anh đào

gói trong màu giấy cũ.

 

5.

Về chốn cũ

uống rượu ngày xưa

tình thức trong đáy chén.

 

6.

Mùa đông này

bên căn phòng tôi trọ

mọc đầy cây ưu tư.

 

7.

Trên lá vàng ngày cũ

gót lữ nhân tha hương rời đi

mùa đông còn ở lại.

 

8.

Rừng chiều

cao su vàng thay lá

mùa tặng tôi tấm áo choàng.

 

9.

Miền đông

những vần thơ phiêu lãng

giữ dùm tôi cõi lòng.

 

10.

Gói dùm tôi chút nắng

quà mười năm tha hương

phương nam buồn tiễn biệt.

 

Nguồn bài viết: https://haikuviet.com/chum-hauku-cua-luu-minh-hai-cao-lao-ha-quang-binh/
Tác giả : Lưu Minh Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Cơn ngâu
Con trâu
Bông lúa
Hoa sen cuối hạ
Mùa thu rồi

Video clip