Hình ảnh thu hoạch tôm tại quê hương

08:36 - 18/08/2016

Những hình ảnh thu hoạch tôm tại quê hương do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Nguyễn chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Sông Gianh chín nhịp cầu
Hình ảnh quê hương (phần 2)
Hình ảnh quê hương (phần 1)
Ca khúc Tâm tình với sông Gianh
Đưa em về Hạ Trạch

Video clip