Phan Đình Châu

13:04 - 26/09/2010

Chức danh khoa học: GS.TSKH, Giảng viên cao cấp Ngày sinh: 2/ 02/1949 (tuổi theo hồ sỏ đi học); Năm sinh thực: 1946 (tuổi tuất) Quê quán: Xóm 13, Cao Lao Hạ - Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Trú quán: Nhà số 115, ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Đống đa, Hà nội

Phan Đình Châu

 

 

 

 Quá trình đào tạo:

Học phổ thông cấp 1 và 2: Trường PT cấp 1,2 Hạ Trạch (từ 1957-1964). Kết quả học: Loại Khá.

Học phổ thông cấp 3: Trường phổ thông cấp 3 Bố trạch (từ 1964-1967). Kết quả học: loại Giỏi.

Học Đại học: Lưu học sinh ở Hungary (Trường Đại học Bách khoa Budapest 1968-1973). Kết quả học tập: Loại Giỏi.

Thực tập sinh sau đại học 12 tháng: Tại Nhà máy Hóa dược EGYT- Budapest, Hungary (1974).

Thực tập sinh Giảng dạy Đại học 12 tháng: Tại Trường Đại học Bách khoa Budapest, nước Hungary (1984).

Làm nghiên cứu sinh đặc cách (năm 1985): Tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hungary và Tháng 6/1986 bảo vệ luận án Tiến sỹ (trước hạn một năm rưỡi với kết quả Xuất sắc).

Làm Cộng tác viên khoa học 18 tháng của Viện Hàn lâm Khoa học Hungary (1990-1991)

Làm Cộng tác viên khoa học 06 tháng của Công ty Hóa dược phẩm Alkaloida, Hungary (1993).

Làm Nghiên cứu sinh cấp II hệ chính quy, ngắn hạn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Từ tháng 12/1994) và Bảo vệ đặc cách luận án Tiến sỹ Khoa học (ngày 27 tháng 5/1995, sau 05 tháng) .

Quá trình công tác:

Công việc chủ yếu là giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc 2 mô học: Tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học; Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp I, II và III

Từ 1975 đến 2001: công tác tại Trường Đại học Dược Hà nội, Bộ Y tế ở các cương vị:  Cán bộ nghiên cứu, Trợ lý giảng dạy, Giảng viên, Giảng viên Chính, Phó Giáo sư, Trưởng phòng Thí nghiệm, Tổ trưởng tổ Hóa dược.

Từ 2002 đến nay: Công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội ở các cương vị: Phó Giáo sư, Giáo sư, Giảng viên Cao cấp, Trưởng ngành Đào tạo Công nghệ Hóa Dược (là người đầu tiên sáng lập ra chuyên ngành đào tạo này ở bậc Đại học tại Việt nam).

Tham gia đào tạo Đại học và Sau đại học ở các cơ sở, địa phương khác như Vĩnh Long, Thanh Hóa,  ĐH Vinh, Viện Hóa Học. ĐH Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Tham gia trong các hội nghề nghiệp sau: Hội Dược học, Hội Hóa học, Hội Sở Hữu trí tuệ,  phân Hội Giảng dạy Hóa học, phân hội Hóa Hữu cơ.

Hướng nghiên cứu chính trong 5 năm gần đây: Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng có hoạt tính sinh học; Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các thuốc thiết yếu phục vụ cho điều trị bệnh.

Các kết quả khoa học đã thực hiện, công bố và xuất bản:

Số đề tài khoa học các cấp đã thực hiện:  18 (03 đề tài cấp cơ sở, 07 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp Nhà nước).

Số Bằng sáng chế Độc quyền được cấp: 02

Số công trình khoa học đã công bố trong Tạp chí và Hội nghị KH quốc gia và Quốc tế: 140.

Số sách giáo trình đại học và Sau đại học đã xuất bản:  10 cuốn (tại các nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, NXB Khoa hoc và Kỹ thuật, NXB Bách khoa)

Khen thưởng, huân huy chương:

Huy chương “ Vi sự nghiệp giáo dục”, năm 1994,

Huy chương “Vì sự nghiêp Khoa học Công nghệ”, năm 2002,

Huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2002,

Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tập thể các nhà khoa học cụm đề tài thuốc sốt rét từ cây thanh hao hoa vàng, năm 2002.

Một số công trình khoa học tiêu biểu công bố trong những năm gần đây:

Sách xuất bản

1.      Phan Đình Châu: Tổng hợp một số hợp chất thiên nhiên chứa nitơ có hoạt tính sinh học cao. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2001 (272 trang).

2.      Phan Đình Châu: Các quá trình cơ bản tổng hợp Hóa dược hữu cơ, Nhà xuất bản  Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 2003 (224 trang).

3.      Phan Đình Châu, Nguyễn Việt Hương, Từ Minh Kống, Đỗ Hữu Nghị: Kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Thư viện Đại học Dược Hà nội, 2005 ( 210 trang).

1.      Phan Đình Châu: Hóa dược và Kỹ thuật tổng hợp, Nhà xuất bản Khoa học và   Kỹ thuật Hà nội, 2006 (296 trang).

4.      Phan Đình Châu: Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà nội, 2005 (248 trang), Tái bản có sửa chữa năm 2008.

Đề tài, dự án tham gia

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia

1

Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất dị vòng chứa nitơ dự đoán có hoạt tính sinh học

Bộ KH & CN cấp thuộc chương trình KHCB cấp Nhà nước

2004-2005

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất benzodiazepin và xây dựng quy trình điều chế thuốc an thần gây ngủ diazepam

Bộ KH & CN cấp thuộc chương trình KHCB cấp Nhà nước

2006-2008

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị các bệnh tim mạch nifedipin và nitroglycerin

Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội

2006-2008

Chủ nhiệm

 

Các công trình khoa học công bố trên các tạp chí và trên các hội thảo

Stt

Tác giả chính

Tên kết quả công bố/đăng ký

Tên tạp chí, Nơi công bố

Thời gian đăng tải

1. Các bài báo khoa học

1

Phan Đình Châu

Study on synthesis of 3-oxo-minovine.

A.C.G.C Chem. Res. Comm. 5, 1-4

1998

2

Phan Đình Châu

Etude sur quelques derives de l’alcaloide secodine.

Revue Pharm. 1998(1), 4-7

1998

3

Phan Đình Châu

Nghiên cứu về một số dẫn xuất của ancaloit secodin.

Tạp chí Dược học, 267(7), 8

1998

4

Phan Đinh Châu và cs

Tổng hợp thuốc tiểu đường cacbutamit.

Tạp chí Dược học, 262(2), 13

1998

5

Phan Đình Châu

Nghiên cứu phân lập limonin từ hạt cam và thăm dò tác dụng trừ sâu bọ của nó.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ  XXXVI, 28

1998

6

Đồng tác giả

Nghiên cứu tổng hợp Praziquantel.

Thông tin khoa học công nghệ dược , Đại học Dược, 1+2, 65

1998

7

Phan Đình Châu

Phương pháp khử đặc hiệu sử dụng NaBH4 để chuyển hóa lactam, thiolactam thành amin.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ. ĐHDược, 1+2, 392

1998

8

Phan Đình Châu et al.

Synthesis of new water soluble dihydroartemisinin derivatives

ACGC.Chem. Res. Comm. 8, 23-29

1999

9

Phan Đình Châu

Nghiên cứu bán tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng lên quá trình điều chế axit artelinic và metaartelinat.

Tạp chí Dược học , 278(6), 12

1999

10

Phan Đinh Châu và cs

 

Nghiên cứu về các hợp chất dị vòng dùng làm thuốc. Tổng hợp sulfamethazin.

Tạp chí Dược học , 277(5), 8

1999

11

Phan Đình Châu

Nghiên cứu thử tác dụng diệt trừ cỏ của N-(photphono- metyl)glixin.

Tạp chí sinh học, 21(1), 61

1999

12

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu đánh giá tác dụng của artelinat và meta- artelinat trên KSTSR thực nghiệm.

Tạp chí Dược học, 286(2), 17

2000

13

Phan Đình Châu và cs

Tổng hợp một số dẫn xuất của 1,3,4-thiadiazol. Điều chế thuốc lợi tiểu acet azolamid.

Tạp chí Dược học. 287(3), 13

2000

14

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu cải tiến phương pháp bán tổng hợp một số ete thơm có khả năng hòa tan trong nước của  dihidro artemisinin.

Tạp chí Dược học, 290(6), 7

2000

15

Đồng tác giả

Phối hợp sắc ký bản mỏng và máy vi tính để định lượng các sản phẩm trong một số hỗn hợp phản ứng ete hóa dihydro-artemísinin

Tạp chí Dược học, 292(8), 20

2000

16

Phan Đình Châu

Môt số phương pháp cắt loại nhóm OH phenolic sử dụng trong công nghệ tổng hợp hữu cơ.

Công trình  KHCN chuyên ngành Hữu cơ- Hóa dầu- Xúc tác , 110-115

2000

17

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu phân lập plumbagin từ lá bạch hoa xà và thử tác dụng gây ngán ăn của nó với sâu khoang và châu chấu.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 39(3)

 

2001

18

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu  các hợp chất dị vòng.Tổng hợp một số dẫn xuất có hoạt tính sinh học của 2-amino-4,6-dimetyl-pỉridin

Hoá học và Công nghệ hoá chất, 8,32

2001

19

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị bệnh tiểu đường clopropamid

Tạp chí Dược học, 317(9), 67

2002

20

Phan Đình Châu và cs

Phương pháp mới tổng hợp clorpropamid

Tạp chí Dược học, 320(12), 63

2002

21

Phan Đình Châu và cs

Phương pháp mới , đơn giản để tổng hợp chlorpropamid

Hoá học và công nghệ hoá chất.

2003

22

Đồng tác giả

Nghiên cứu bán tổng hợp một số ete thơm mới chứa halogen của dihidro- artemísinin

Tạp chí Hoá học, 41(ĐB), 46

2003

23

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất có hoạt tính sinh học của 2-amino-pyridin

Tạp chí Dược học, 327(7), 15

2003

24

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp các chất dị vòng dùng làm thuốc VI. Tổng hợp sulfamethazin

Hoá học và ứng dụng, 203(3), 17

2003

25

Phan Đình Châu

Some method for synthesis of  Chlorpropamide an antidiabetic drug.

Revue Pharm.2005(2),19-23

2005

26

Phan Đình Châu

Synthesis vincadifformine and pseudo-vincadifformine

Revue Pharm.2005(1), 6-11

2005

27

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu chuyển hóa artemisinin thành dẫn xuất 11-azaartemisinin

Tạp chí Dược học, 356(12), 11

2005

28

Đồng tác giả

Nhận dạng các hợp chất Capsaicinoit trong ớt bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ.

Tạp chí khoa học và công nghệ, 43(6A), 169

2005

29

Đồng tác giả

Study on chemical position and rutin content in flower buds of Sophora japonica by GC-MS and HPLC

Tạp chí Khoa học & Công nghệ,  45(1B), 497

2007

30

Đồng tác giả

Nghiên cứu quá trình chiết rutin từ nụ Sophora japonica bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 45(1B), 503

2007

31

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổnh hợp một số dẫn xuất 1,4-dihyd-ropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học,

 

Tạp chi Hoỏ học, T. 45 (5), 600-603 (2007).

2007

32

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu điều chế 2- amino-5-chloro-benzophenon nguyên liệu trung gian quan trọng trong tổng hợp thuốc an thần gõy ngủ diazepam.

Tạp chi Hoỏ học,T. 46 (1), 62-66 (2008).

2008

33

Phan Đình Châu

Nghiên cứu chuyển hoá 3-oxominovin thành ancaloit minovin.

Tạp chi Hoá học,T. 46 (2), 169-171 (2008).

2008

34

Phan Đình Châu và cs

Tổng hợp và tính chất phổ của methadon hydrochlorid.

Tạp chí Kiểm nghiệm thuốcSố 3A.2008, 39-44.

2008

35

Phan Đình Châu

Tổng hợp toàn phần ancaloit vincadifformin.

Tạp chí Hoá học 46(6), 34

2008

2. Các kỷ yếu Hội nghị khoa học

36

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp 2,2-diamino-1,3,4-thiadiazol-5,5-disulfua

Tuyển tập Hội nghị  khoa hoc Đại học Dược Hà nội  14-17

1998

37

Đồng tác giả

Nghiên cứu môt số dạng bào chế của phenitoin.  Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lân thứ 3.

Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lân thứ 3. Hà nội 1-2/10/1998,  1, 427

1998

38

Phan Đình Châu et al.

Study on synthesis of some medicine 1,3,4-thiadiazole derivatives..

 

The 3th South East Asian Pharm. Student’s Society Congress. 12-15. May, 1998. Singapore., 33

1998

39

Đồng tác giả

Antifeedant effect of limonin isolated f-rom Vietnamese lemon seeds against

9th-Internal  Congress Pesticide Chemistry London 2-7. Aug.1998, 1-4, 3A-034

1998

 

 

40

Phan Đình Châu et al.

Influence of catalysts on etherification of dihydro artemisinin.

ASOMPS IX. Hanoi-Vietnam 24-28 sep. 1998. PA37, 201

1998

41

Đồng tác giả

Antifeedant effect of limonin isolated f-rom Vietnamese lemon seeds against Plutella xylostela

ASOMPS IX. Hanoi-Vietnam 24-28 sep. 1998. SO3B, 100

1998

42

Phan Đình Châu

Một số phương pháp xây dựng nhóm metylen, ứng dụng của nó trong tổng hợp các ancaloit nhân indol.

Tuyển tập báo hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3.

Hà Nội 1-2/10,1998. 1, 438

1998

43

Phan Đình Châu

Nghiên cứu chuyển hóa 3-oxo-vincadifformin thành 3-oxotabersonin.

Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lân thứ 3. Hà nội 1-2/10/1998, 1, 441

1998

44

Đồng tác giả

Nghiên cứu phân lập limonin từ hạt chanh cam, quít Việt nam và thăm dò tác dụng trừ sâu bọ của nó.

Tuyển tập báo cáo hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3.Hà nội 1998, 52

1998

45

Phan Đình Châu

Phương pháp mới để khử các este hoặc axit thành ancol bằng NaBH4 Tuyển tập báo cáo

Tuyể tập báo cáo Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 3.Hà nội 1998. 1, 445

1998

46

Phan Đình Châu

Tổng hợp và nghiên cứu độ hoạt động hóa học của một số dẫn xuất socodin.

Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3.Hà nội 1998 , 1, 448

1998

47

Phan Đình Châu và cs

NC tổng hợp và ứng dụng  một số dân xuất  photpho của glixin.

Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3 Hà nội 1998, 1, 452

1998

48

Phan Đình Châu và cs

Chất xúc tác mới cho quá trình este hóa dihidroartemisinin.

Tuyển tập Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 3, Hà nội 1998, 1, 556

1998

49

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu các hợp chất dị vòng. VI.Tổng hợp  sulfamethazin dẫn xuất của pirimidin.

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999,  83

1999

50

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu các hợp chất dị vòng. III. Tổng hợp một số dẫn xuất  của  2-amino-1,3,4-thiadiazol.

 

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999, p.83

1999

51

Phan Đình Châu

Một số phương pháp khử hóa đặc hiệu vơi natri bo hiđrua.

 

Tuyển tập các công trìnhHội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999 .p.75

1999

52

Phan Đình Châu và cs

Tổng hợp một số sulfamit dùng làm thuốc.

 

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999 p.110.

1999

53

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu các hộp chẩt dị vòng. VII. Tổng hợp một số dẫn xuất có hoạt tính sinh học của 2-amino-4,6-pirimidin.

 

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999.p. 94

1999

54

Đồng tác giả

Khảo sát hàm lượng limonoit toàn phần của hạt các loại họ cam  chanh Viêt nam.

 

Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Hóa hữu cơ Toàn quốc lần I. Quy nhơn   9-11/9/1999, p. 167

1999

55

Đồng tác giả

Nghiên cứu phân lập một số limonoit từ hạt cam sành

 

Tuyển tập các kết quả nghiên cứu năm 1999 của Viện Hóa học-TTKHTN& CNQG ,p. 25-29

1999

56

Đồng tác giả

Combination of thin layer chromatography with personal computer for determination of some derivatives of artemisinin.

Procedig of Pharma Indochina II. 20-23 oct. 2001 Hà nội., 61

2001

57

Phan Đình Châu

Study on coverision of 3-oxovincadifformin into tabersonin alkaloid.

Procedig of Pharma Indochina II. 20-23 oct. 2001 Hà nội, 559.

2001

58

Phan Đình Châu

Nghiên cứu điều chế  ancaloit tabersonin.

Tuyển tập các công trình Hội nghị KH và CN nghệ Hóa hữu cơ Hà nội 12/2001, p.102

2001

 

 

59

Phan Đình Châu và cs

Một số phương pháp tổng hơp  thuốc điều trị bệnh tiểu đương chlorpropamid

Tuyển tập Hội nghị hoá học toàn quốc lần IV, 2003, 1-7

2003

60

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu bán tổng hợp môt số dẫn xuất của 11-azaartemisinin

Tuyển tập Hội nghị hoá học toàn quốc lần IV, 2003, p. 8

2003

 

 

61

Phan Đình Châu

Biomimetical synthesis of + -j-vincadiformin and + j- vincadifformine.

Proceding of 10th Asian chemical Congres. HaNoi 22-23 oct.2003, 48-53

2003

62

Đồng tác giả

Research of on effect of alkali method for rutin-extraction f-rom Vietnamese flower bud of Sophora Japomica L (Hoe buds).

Proceeding of RSCE 2005 Regional Symposium on chemical Engineering

Hanoinov.30th-2nd  74-77

2005

63

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính một số amid dãy salicylamid thế

Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III.Hà nội, p. 16

2005

64

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp và tác dụng sinh học một số sản phẩm andol dãy 5-nitro -furfural.

Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III, Hà nội, p. 11

2005

65

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính một số amid thế dãy 5-clorosalicylamid.

Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III..Hà nội, p. 6

2005

66

Đồng tác giả

Research of rutin contents in Vietnamese flower bud of sophara Japonica L. using UV. Spectroscopy method.

 

Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III.Hanoi 2005, 370

2005

67

Đồng tác giả

Tổng hợp môt số dẫn xuất mới của limonin phân lập từ hạt cam sành

Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị KH và CN hóa hữu cơ Toàn quốc lần III, Hànội 2005, 247

2005

68

Phan Đình Châu

Total synthesis of (+)- vincadifformine alkaloid

 

1st Asian Symposium on pharmaceutical Sciences , March 13-15, 2006, Nagasaki, Japan, 1,14

2006

69

Phan Đình Châu

The Situation of educational System for Pharmceutical Sciences in Vietnam.

 

1st Asian Symposium on pharmaceutical Sciences , March 13-15, 2006, Nagasaki, Japan, 1, 8

2006

70

Đồng tác giả

The structure phenylpropan-oid ester and twoo alkaloids f-rom the bark of Zauthoxy- lum scandens (Rutaceae)

Tuyển tập Hội nghị khoa học lần thứ 20 ĐHBK tháng 10/2006, p.181

2006

71

Đồng tác giả

Hoạt tính gây ngán ăn một số dẫn xuất tổng hợp của nomilin từ hạt cam sành,

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 274-278

2007

72

Đồng tác giả

Nghiên cứu phân lập plumbagin và thử tác dụng gây ngán ăn của nó với sâu khoang và châu chấu.

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 548-551

2007

73

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp nifedipin

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 27-31

2007

74

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu điều chế D-phenyl glycin làm nguyên liệu cho việc tổng hợp một số thuốc khỏng sinh bỏn tổng hợp nhúm beta-lactam.

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 18-21

2007

75

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp nifedipin

Tuyển tập các công trình Hội nghị khoa học và Cụng nghệ hoá Hữu cơ Toàn quốc lần thứ tư, Hà nội 10-2007, 27-31. Tạp chí Húa học.

2007

76

Phan Đình Châu

Nghiên cứu tổng hợp thuốc điều trị đau thắt ngực, chèng lo¹n nhịp và tăng huyết áp propranolo hydroclorid

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học và Công nghệ Hoá dược lần thứ nhất, Hà nội – 19/12/2008, 26-29

2008

77

Đồng tác giả

Nghiên cứu sản xuất glycerin trinitrat làm thuốc điều trị đau thắt ngực.

 

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học và Công nghệ Hoá dược lần thứ nhất, Hà nội – 19/12/2008, 30-37

2008

78

Phan Đình Châu và cs

Nghiên cứu tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam.

 

Tuyển tập Hội nghị toàn quốc Khoa học và Công nghệ Hoá dược lần thứ nhất, Hà nội – 19/12/2008,  38-46.

2008

Tác giả : Phan Đình Châu

Bình luận

Bài viết liên quan

GS.TSKH Phan Đình Châu: Quê hương là trái bần chua ngọt...
Con đường trở thành bác sỹ nội trú của cô gái Việt
Lưu Trọng Hải- Nhà văn hoá kiến trúc.
Điếu văn truy điệu cụ ông, Tiến sỹ Lưu Đức Hồng
Nguyễn Văn Trung bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

Video clip