Phát biểu của đồng chí Lê Quang Nho nhân dịp năm mới 2019

20:25 - 01/02/2019

Phát biểu của đồng chí Lê Quang Nho, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Trạch tại buổi gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuận Kỷ Hợi 2019

Phát biểu của đồng chí Lê Quang Nho nhân dịp năm mới 2019

Kính thưa đ/c Lê Chiêu Nẫm - Nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; 
Kính thưa các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, cán bộ dân chính đảng nghỉ hưu trên địa bàn xã;
Kính thưa các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMT xã qua các thời kỳ;
Kính thưa các đồng chí cán bộ, công chức xã, cán bộ phó các đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện các đơn vị đóng trên địa bàn cùng toàn thể các đồng chí!

Thời khắc thiêng liêng đón chào xuân mới, xuân Kỷ Hợi 2019 đã tới, mừng Đảng quang vinh 89 Mùa xuân, trong niềm hân hoan chào đón một năm mới đầy ý nghĩa, thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, tôi gửi đến toàn thể các đồng chí cán bộ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, dân chính đảng nghỉ hưu trên địa bàn xã, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMT xã qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ, công chức, bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, lực lượng Công an, Quân sự, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, nhân dân xã nhà cùng toàn thể bà con xa quê lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!
Năm 2018 vừa đi qua, một năm với biết bao khó khăn, thách thức tác động sâu sắc đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, tình hình an ninh chính trị, TTATXH, an ninh nông thôn diễn ra phức tạp, trộm cắp, đơn thư tố cáo, khiếu nại xẩy ra và gửi đi nhiều nơi, ô nhiễm môi trường vẫn là mối lo ngại trong Đảng bộ và nhân dân.... Là năm bản lề chúng ta triển khai sơ kết các chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, đánh dấu sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã nhà trong năm 2018.
Trong điều kiện đó, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm theo chuyên đề; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; cùng với sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân đã tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị.
Kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, duy trì được mức tăng trưởng; năng suất bình quân 54 tạ/ha, sản lượng 2.471,19 tấn; thu ngân sách 6.236.379.394 đồng, đạt 116,29% vượt dự toán huyện giao; nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm/KH 28 triệu đồng; tổng đàn gia cầm, thủy cầm tăng cao 83.100 con/KH 53.000 con.
Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 2,48%
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, việc thực hiện các phong trào tự quản ở cơ sở đã đạt kết quả tốt; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo.
Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, nhất là công tác tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo quy trình, thủ tục; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của Đảng. Hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể bám sát sự lãnh đạo của Đảng uỷ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Những kết quả mà Đảng bộ giành được trong năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các ban, ngành và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả đó đã tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong xã hội để chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững của xã nhà trong những năm tới.
Thay mặt Đảng ủy, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, quan trọng của các ban, ngành, đoàn thể, của toàn đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018 vừa qua.
Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!
Dự báo tình hình năm 2019 tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế xã nhà còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường, tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội, an ninh nông thôn còn nhiều tiềm ẩn cũng là năm cuối cùng chúng ta thực hiện NQ Đại hội đảng các cấp... Những khó khăn, thách thức đó đặt ra cho Đảng bộ sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.
Từ tình hình thực tiễn trên, Đảng ủy thống nhất tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy xác định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các Quy định của Huyện ủy, Đảng ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế; đề cao trách nhiệm của các ban, ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động kiểm soát tình hình, nâng cao chất lượng cải cách hành chính.
Tuy nhiên, trước mắt tập trung chăm lo đến đời sống của bà con nhân dân, cấp phát tiền, quà đúng đối tượng, chế độ, không để có hộ thiếu đói trong dịp tết, tổ chức thăm viếng các đối tượng gia đình khó khăn, gia đình chính sách, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động vui chơi đón Tết bằng nhiều hình thức vui tươi lành mạnh, đón tết tiết kiệm, phát huy nếp sống văn hóa truyền thống, phân công trực và tuần tra bảo vệ trật tự trị an cho nhân dân vui Tết đón xuân. Tổ chức đón bà con về quê ăn Tết và thắp hương viếng tại Đình Làng. Đặc biệt tổ chức đêm hội diễn văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân đêm 02 Tết. Trước, trong và sau tết, ngoài việc quan tâm công tác tết, cần quan tâm kiểm tra công tác sản xuất, đảm bảo nước tưới tiêu, chăm bón phòng ngừa sâu bệnh cho lúa. 
Nhân dịp Năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi đang đến gần, một lần nữa thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí, các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng Công an, Quân sự, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, nhân dân xã nhà cùng toàn thể bà con đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn./.

Tác giả : Lê Quang Nho

Bình luận

Bài viết liên quan

Triển khai phong trào “Con, cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ”
Những con đường làng của làng Cao Lao Hạ
Đoàn kết, đi lên từ trong gian khó
Nâng cấp đường xóm 19
Di tích lịch sử ngầm Hói Hạ

Video clip