Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

07:37 - 24/09/2021

Bài viết "Đảng bộ xã Hạ Trạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng" của anh Lê Chiêu Phùng đăng trên tạp chí Thông tin Sinh hoạt Chi Bộ tháng 6 năm 2021

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

Tác giả Lê Chiêu Phùng

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020
Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch
Cần cải tạo hệ thống cấp nước ngọt cho nhân dân Hạ Trạch
Phát triển kinh tế xã Hạ Trạch
Quê hương đổi mới

Video clip