Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

07:37 - 24/09/2021

Bài viết "Đảng bộ xã Hạ Trạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng" của anh Lê Chiêu Phùng đăng trên tạp chí Thông tin Sinh hoạt Chi Bộ tháng 6 năm 2021

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

Tác giả Lê Chiêu Phùng

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường
Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ
Rác và thu gom rác hiện tại
Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản
Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch

Video clip