Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh

12:01 - 17/01/2015

Giới thiệu bài nghiên cứu về hiện tượng ngập mặn tại cửa sông Gianh của nhóm tác giả Dương Viết Tình, Nguyễn Trung Thành đăng trên Tạp chí khoa học, Đại học Huế

.

Tác giả : Dương Viết Tình và Nguyễn Trung Thành

Bình luận

Bài viết liên quan

Điều ước nhỏ
Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông
Điều ước đầu năm mới 2015
Chuyển đổi nuôi thủy sản theo hướng bền vững
Cần sớm ngăn chặn hiểm họa từ cây mai dương

Video clip