Sắp xếp lại mùa thương

07:40 - 28/11/2022

Giới thiệu 2 trong số 8 bài thơ của anh Lưu Minh Hải đăng trong “Mạch Rồng”, tuyển tập tác phẩm của đại biểu viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10

Sắp xếp lại mùa thương


Tác giả Lưu Minh Hải ở Nhật Bản (ảnh Facebook)

 

Tác giả : Lưu Minh Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Khúc mùa xuân
Người đàn bà và sự hóa giải
Ngẫu khúc đêm Hà Nội
Cảm xúc tháng hai
Dịu dàng tháng hai

Video clip