Sắp xếp lại mùa thương

07:40 - 28/11/2022

Giới thiệu 2 trong số 8 bài thơ của anh Lưu Minh Hải đăng trong “Mạch Rồng”, tuyển tập tác phẩm của đại biểu viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10

Sắp xếp lại mùa thương


Tác giả Lưu Minh Hải ở Nhật Bản (ảnh Facebook)

 

Tác giả : Lưu Minh Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip