Sông Gianh

19:15 - 05/07/2021

Video cảnh sông Gianh khu vục lân cận làng Cao Lao Hạ

Sông Gianh

Xin mời xem tại

 

https://www.youtube.com/watch?v=YXZWAb3SHsk

 

Hoặc trong thư mục Video trên trang tin caolaoha.com

 

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

 

Tác giả : Sưu tầm

Bình luận

Bài viết liên quan

Sự thay đổi của một số nhà thờ họ sau 10 năm
Cùng sông núi ghi ơn
Thương về Hà Tĩnh
Thành lồi Cao Lao Hạ
Ông già Haiku lang thang giọt mưa thu

Video clip