Tập san Làng Cao Lao Hạ số 1

11:48 - 18/02/2019

Giới thiệu phiên bản Tập san làng Cao Lao Hạ số 1 đăng tải trên trên https://issuu.com

Kính mời bà con xem tại link dưới đây

 

https://issuu.com/caolaoha/docs/cao-lao-ha-issue-1

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Tập san số 01 làng Cao Lao Hạ

Video clip