Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

09:07 - 27/12/2019

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về việc xuất bản cuốn Lịch sử làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Ấn hành cuốn “Lịch sử Làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch”
Xã Hạ Trạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang
Hạ Trạch sau 20 năm nhận danh hiệu Anh hùng
Nguyễn Hoàng Anh được tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú
20 năm sau ngày Hạ Trạch đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Video clip