Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

09:07 - 27/12/2019

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về việc xuất bản cuốn Lịch sử làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản
Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch
Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020
Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng
Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Video clip