Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

06:50 - 09/04/2022

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về lễ cúng Cồn Cui năm 2022

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới
Thông báo tuyển lao động
Thư cám ơn
Lễ thanh minh Cồn cui làng Cao Lao Hạ năm 2022
Cung tiến lễ thanh minh Cồn cui năm 2022

Video clip