Thư của Hội đồng gia tộc họ Lê Văn

14:53 - 15/03/2020

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lê Văn, làng Cao Lao Hạ gửi con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, lao động trên mọi miền của đất nước và ở nước ngoài.

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lê Văn

 

Mặt bằng

Danh sách đã đóng góp

Một số hình ảnh đang thi công đến ngày 15/3/2020

Hình ảnh thi công đến ngày 29/3/2020

Tác giả : Họ Lê Văn

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip