Thư của Hội đồng gia tộc họ Lê Văn

14:53 - 15/03/2020

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lê Văn, làng Cao Lao Hạ gửi con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, lao động trên mọi miền của đất nước và ở nước ngoài.

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lê Văn

 

Mặt bằng

Danh sách đã đóng góp

Một số hình ảnh đang thi công đến ngày 15/3/2020

Hình ảnh thi công đến ngày 29/3/2020

Tác giả : Họ Lê Văn

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip