Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn

10:16 - 27/03/2020

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn, làng Cao Lao Hạ gửi con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, lao động trên mọi miền của đất nước và ở nước ngoài

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn

 

 

Danh sách con cháu đóng góp

(cập nhật liên tục)

 

1. Lưu Đức Khương, đời thứ 21: 25.000.000 (hai mươi nhăm triệu)

2. Quỹ caolaoha.com, Hà Nội: 1.000.000đ (một triệu)

3. Lưu Văn Vinh, đời thứ 19: 3.000.000đ (ba triệu)

4. Lưu Văn Quang, đời thứ 20: 2.000.000đ (hai triệu)

5. Lưu Văn Quỳnh - Hằng, đời thứ 20: 2.000.000đ (hai triệu)

6. Lưu Bách Điệp, đời thứ 20: 2.000.000đ (hai triệu)

7. Lưu Quỳnh Lâm, đời thứ 21: 5.000.000đ (năm triệu)

8. Lưu Quỳnh Trang, đời thứ 21: 5.000.000đ (năm triệu)

9. Lưu Văn Tác, đời 20: 1.000.000đ (một triệu)

10. Lưu Tuấn Sơn, đời thứ 21: 1.000.000đ (một triệu) 

11. Lưu Văn Phúc, đời thứ 20: 2.000.000 (hai triệu) 

12. Lưu Văn Quỳnh, đời thứ 19: 3.000.000 (ba triệu)

13. Lưu Hữu Thông, đời thứ 20: 2.000.000 (hai triệu)

14. Lưu Anh Tiến, đời thứ 20: 1.000.000 (một triệu)

15. Lưu Văn Bình, đời thứ 21: 1.000.000 (một triệu)

16. Lưu Văn Quyền, đời thứ 21: 1.000.000 (một triệu)

17. Lưu Văn Lâm, đời thứ 19: 500.000 (năm trăm)

18. Lê Trọng Huấn (cháu ngoại): 500.000 (năm trăm)

19. Lưu Anh Tuấn, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

20. Lưu Tấn Tài, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

21. Lưu Văn Hải, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

22. Lưu Văn Nguyên, đời thứ 20: 1.000.000 (một triệu)

23. Lưu Cường Tâm, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

24. Lưu Văn Thái, đời thứ 19: 10.000.000 (mười triệu)

25. Lưu Văn Hoàng, đời thứ 20: 5.000.000 (năm triệu)

26. Lưu Thị Minh, đời thứ 20: 2.000.000 (hai triệu)

27. Lưu Văn Phú, đời thứ 19: 1.000.000 (một triệu)

28. Lưu Văn Hà, đời thứ 21: 10.000.000 (mười triệu)

29. Lưu Văn Đức, đời thứ 19: 3.000.000 (ba triệu)

 

 

Tổng số: 92.000.000đ (chín mươi hai triệu đồng)

Tác giả : Lưu Quang Vinh

Bình luận

Bài viết liên quan

Cảm nghĩ tình thâm
Thư cảm ơn
Diễn văn khánh thành trùng tu nhà thờ tổ họ Lê Văn
Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ
Tôn tạo lăng mộ ông Tổ Nhánh 2 họ Lưu Quan

Video clip