Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn

10:16 - 27/03/2020

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn, làng Cao Lao Hạ gửi con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, lao động trên mọi miền của đất nước và ở nước ngoài

Thư của Hội đồng gia tộc họ Lưu Văn

 

 

Danh sách con cháu đóng góp

(cập nhật liên tục)

 

1. Lưu Đức Khương, đời thứ 21: 25.000.000 (hai mươi nhăm triệu)

2. Quỹ caolaoha.com, Hà Nội: 1.000.000đ (một triệu)

3. Lưu Văn Vinh, đời thứ 19: 3.000.000đ (ba triệu)

4. Lưu Văn Quang, đời thứ 20: 2.000.000đ (hai triệu)

5. Lưu Văn Quỳnh - Hằng, đời thứ 20: 2.000.000đ (hai triệu)

6. Lưu Bách Điệp, đời thứ 20: 2.000.000đ (hai triệu)

7. Lưu Quỳnh Lâm, đời thứ 21: 5.000.000đ (năm triệu)

8. Lưu Quỳnh Trang, đời thứ 21: 5.000.000đ (năm triệu)

9. Lưu Văn Tác, đời 20: 1.000.000đ (một triệu)

10. Lưu Tuấn Sơn, đời thứ 21: 1.000.000đ (một triệu) 

11. Lưu Văn Phúc, đời thứ 20: 2.000.000 (hai triệu) 

12. Lưu Văn Quỳnh, đời thứ 19: 3.000.000 (ba triệu)

13. Lưu Hữu Thông, đời thứ 20: 2.000.000 (hai triệu)

14. Lưu Anh Tiến, đời thứ 20: 1.000.000 (một triệu)

15. Lưu Văn Bình, đời thứ 21: 1.000.000 (một triệu)

16. Lưu Văn Quyền, đời thứ 21: 1.000.000 (một triệu)

17. Lưu Văn Lâm, đời thứ 19: 500.000 (năm trăm)

18. Lê Trọng Huấn (cháu ngoại): 500.000 (năm trăm)

19. Lưu Anh Tuấn, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

20. Lưu Tấn Tài, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

21. Lưu Văn Hải, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

22. Lưu Văn Nguyên, đời thứ 20: 1.000.000 (một triệu)

23. Lưu Cường Tâm, đời thứ 21: 500.000 (năm trăm)

24. Lưu Văn Thái, đời thứ 19: 10.000.000 (mười triệu)

25. Lưu Văn Hoàng, đời thứ 20: 5.000.000 (năm triệu)

26. Lưu Thị Minh, đời thứ 20: 2.000.000 (hai triệu)

27. Lưu Văn Phú, đời thứ 19: 1.000.000 (một triệu)

28. Lưu Văn Hà, đời thứ 21: 10.000.000 (mười triệu)

29. Lưu Văn Đức, đời thứ 19: 3.000.000 (ba triệu)

 

 

Tổng số: 92.000.000đ (chín mươi hai triệu đồng)

Tác giả : Lưu Quang Vinh

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip